INTO St George’s, University of London ประกาศเปิดโรงเรียนทางการแพทย์ใหม่ในภาคฤดูร้อนให้แก่นักศึกษานานาชาติ

25 มกราคม 2559

INTO St George’s, University of London เสนอคลาสเรียนแบบพิเศษระยะเวลาสองสัปดาห์ในภาคฤดูร้อนให้แก่นักเรียนนานาชาติในระดับปริญญาตรีทางการแพทย์ ชีวการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ในฐานะที่ St George’s, University of London เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยยังอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงพยาบาล St George’s University Hospital จึงเหมาะแก่นักศึกษาทุกคน ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ของที่นี่ที่สั่งสมมา กว่า 280 ปี ในด้านความเป็นเลิศและนวัตกรรมในการวิจัยและการศึกษา

นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการแนะแนวอาชีพที่หลากหลายทางสาขาการแพทย์ หลักสูตรการเรียนโดยรวม และโอกาสในการเรียนรู้ในโรงพยาบาลและโรงเรียนทางการแพทย์ซึ่งอยู่ใกล้กับวิทยาเขตที่อยู่ในลอนดอน  รวมไปถึงเทคนิคการสัมภาษณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบความถนัดทางคลินิก ในสหราชอาณาจักร (UKCAT) และการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในภายท้องถิ่นและในประเทศ

 

หากน้อง ๆ สนใจการเรียนที่  St George’s, University of London หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ๆทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรี! 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham