University News

Staffordshire University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา MSc International Business Management

13 มิถุนายน 2559

Business School ของ Staffordshire University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา MSc International Business Management ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเดือนกันยายน 2016 และมกราคม 2017

ทุนการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ มีทุนการศึกษา 3,000 ปอนด์ ทั้งหมด 5 ทุน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในเดือนกันยายน 2016 และ ทุนการศึกษา 3,000 ปอนด์ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเดือนมกราคม 2017 อีก 5 ทุน โดยอันดับแรกจะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเดือนมกราคม 2017 และไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในสหภาพยุโรปจำนวน 5 ทุน ก่อน โดยต้องเป็นคนที่มีเอกสารและคุณสมบัติครบถ้วน และได้รับ unconditional offer ในการเรียนต่อระดับปริญญาโท สาขา International Business Management และจ่ายค่าลงทะเบียน หรือ deposit จำนวน 3,500 ปอนด์เรียบร้อยแล้ว 

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อที่ Staffordshire University หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University