Staffordshire University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา MSc International Business Management

13 มิถุนายน 2559

Business School ของ Staffordshire University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา MSc International Business Management ให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเดือนกันยายน 2016 และมกราคม 2017

ทุนการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ มีทุนการศึกษา 3,000 ปอนด์ ทั้งหมด 5 ทุน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในเดือนกันยายน 2016 และ ทุนการศึกษา 3,000 ปอนด์ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเดือนมกราคม 2017 อีก 5 ทุน โดยอันดับแรกจะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเดือนมกราคม 2017 และไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในสหภาพยุโรปจำนวน 5 ทุน ก่อน โดยต้องเป็นคนที่มีเอกสารและคุณสมบัติครบถ้วน และได้รับ unconditional offer ในการเรียนต่อระดับปริญญาโท สาขา International Business Management และจ่ายค่าลงทะเบียน หรือ deposit จำนวน 3,500 ปอนด์เรียบร้อยแล้ว 

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อที่ Staffordshire University หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham