SI-UK-Image SI-UK-Image

รัฐบาลอังกฤษหนุนมหาวิทยาลัย ให้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี มากขึ้นกว่าเดิม

26 พฤศจิกายน 2561

สหราชอาณาจักร

รัฐบาลสหราชอาณาจักร มีแผนให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อความคล่องตัวทางการเงินและทางเลือกด้านการศึกษา

แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีบางมหาวิทยาลัยในอังกฤษและสหราชอาณาจักรที่มีหลักสูตรปริญญาตรี ที่ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 2 ปีอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาล แต่แผนแม่บทใหม่ที่ได้รับการเปิดเผยโดยกระทรวงศึกษาธิการนี้ จะช่วยให้นักศึกษาประหยัดค่าเทอมอย่างน้อย 5,500 ปอนด์ เมื่อเทียบกับหลักสูตรปริญญาตรีระยะเวลา 3 ปี แบบเดิม ซึ่งผลการดำเนินการของหลายๆ มหาวิทยาลัยที่ได้นำร่องไปก่อนแล้วนั้น ชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรที่สั้นกว่านี้ ก็ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ต่างกันเลย ไม่ว่าจะเรื่องของคุณภาพของการเรียนการสอนและหลักสูตร โดยหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี จะใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 45 สัปดาห์ต่อปี (จากเดิมที่เคยเรียน 30 สัปดาห์ต่อปี)

Sam Gyimah รัฐมนตรีประจำทบวงมหาวิทยาลัยได้กล่าวว่า “หลักสูตรเร่งรัดนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนรุ่นต่อไปสามารถเข้าถึงการศึกษาที่สูงขึ้น และได้รับประโยชน์ด้านการเงินด้วยค่าเล่าเรียนที่ต่ำลงเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาและประโยชน์ส่วนบุคคลที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันการศึกษาทางเลือกที่มีความยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของนักเรียน"

สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของ SI-UK โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มาแล้ว! ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากนานาชาติประจำปี 2019 จาก University of Sheffield

โอกาสสุดท้าย กับทุนส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนไทย รอบ January 2019 จาก BPP University

โปรส่วนลดค่าเล่าเรียน 2,500 ปอนด์ เฉพาะนิสิตจุฬาฯ ที่สมัครเรียนในรอบ January 2019 ที่ Coventry University

UK University Eventsกลับสู่ข่าวหน้าหลัก
Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute