University News

การเปลี่ยนแปลงของวีซ่านักเรียน Tier 4

31 กรกฏาคม 2558

 

การขอวีซ่าของสหราชอาณาจักรในประเภทวีซ่านักเรียน Tier 4 สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาจากกลุ่มประเทศยุโรป มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ดังนี้

 • นักศึกษาของวิทยาลัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้อีกต่อไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ซึ่งเป็นกฎเดียวกับนักศึกษาของวิทยาลัยเอกชน
 • อนุญาตให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเรียนสาขาวิชาอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกันได้ แต่ต้องเป็นวิชาที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับสาขาวิชาก่อนหน้า หรือได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยว่าสาขาวิชาใหม่นั้นสามารถช่วยส่งเสริมการทำงานในสายอาชีพที่นศ.สนใจได้
 • ไม่อนุญาตให้นักศึกษาวิทยาลัยขยายเวลาวีซ่า Tier 4 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ยกเว้นนักศึกษาของวิทยาลัยในเครือมหาวิทยาลัยที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อของหน่วยงานรัฐ ไม่เช่นนั้นนักศึกษาจะต้องทำการเดินทางออกนอกประเทศเพื่อขอวีซ่าใหม่ หากต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาอื่น
 • ลดระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นลงจาก 3 ปี เหลือ 2 ปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการศึกษาต่อเนื่องของนักศึกษาต่างชาติมีระยะเวลาเท่ากันกับที่นักศึกษาของสหราชอาณาจักรใช้ในการเรียนโดยปกติ
 • Tier 4 dependants will be stopped from taking a low or unskilled job, but allow them to take part-time or full-time skilled work
 • ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า Tier 4 จะไม่สามารถสมัครงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถในการทำงานได้ และอนุญาตให้สามารถทำงานแบบใช้ฝีมือและความสามรถทั้งในแบบ part-time หรือ full-time เท่านั้น

หากน้องๆคนไหนที่มีข้อสงสัยอยากได้คำแนะนำหรือการแนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียน ก็สามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำจากพี่ๆทีมงาน SI-UK ได้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สามารถเข้าดูรายละเอียดการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าได้ที่ free consultation และดูขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือในการขอวีซ่าได้ที่ Visa Service.

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University