Norwich University of the Arts มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

14 มีนาคม 2560

 

Norwich University of the Arts ประกาศมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษานานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนในปี 2017 นี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติมูลค่า 3,000 ปอนด์
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติมูลค่า 1,000 ปอนด์

ทุนนี้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี (Year 0 และ Year 1) ที่ลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัย ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติเหมาะสม มีแฟ้มผลงานที่โดดเด่นและผ่านเกณฑ์หลังจากการนำเสนอในการสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2017 นี้

Norwich University of the Arts มีบัณฑิตจำนวนมากถึง 95% ที่ได้รับการจ้างงานหลังจากเรียนจบหรือได้รับการตอบรับการศึกษาต่อภายใน 6 เดือน 

หากน้อง ๆ ต้องการข้อมูลการศึกษาต่อ หรือทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำ ฟรี! 

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham