The University of Aberdeen ได้มอบทุนการศึกษา 500,000 ปอนด์ แก่นักศึกษานานาชาติที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรธุรกิจ

10 พฤษภาคม 2559

The University of Aberdeen ได้มอบทุนการศึกษา 500,000 ปอนด์ แก่นักศึกษานานาชาติที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรธุรกิจรวมถึงหลักสูตร MBA

92% ของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรธุรกิจนั้นจะเป็นผู้ที่กำลังทำงานอยู่หรือเป็นผู้ที่ได้ศึกษาต่อเพิ่มเติมเป็นเวลา 6 เดือน และ Business School นั้นถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 3 ของการจัดอันดับโลกทางด้านงานวิจัยที่มีผลต่อการศึกษาทางด้านธุรกิจและการจัดการ (REF2014)

ทุนการศึกษา 500,000 ปอนด์ ถูกแบ่งออกมาในรูปแบบทุนการศึกษามอบเฉพาะรายบุคคล 80 ทุน ทุนละ 5,000 ปอนด์ ในการสมัครเข้าเรียน และทุนนี้มอบให้แก่นักศึกษานานาชาติที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2016/17

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อ  The University of Aberdeen หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham