การสอบเข้าเรียนแบบใหม่ที่ University of Cambridge

19 กุมภาพันธ์ 2559

University of Cambridge ที่มีชื่อเสียงทางด้านการรับสมัครและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่เคร่งคัด ได้ประกาศให้นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าเรียนตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วง ปี 2017 ต้องทำการทดสอบข้อเขียน

นักศึกษาที่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อให้มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก จะต้องเข้าทำการทดสอบข้อเขียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ต้องการจะศึกษาหลังจากที่ทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว โดยที่นักเรียนจะต้องทำการทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ และจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งเดิมนั้นมีการใช้กระบวนการทดสอบนี้ในช่วงปี 1980 ส่วนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในปี 2017 นี้ จะต้องเข้ารับการทดสอบแบบด้วยวิธีนี้อีกครั้ง Dr. Sam Lucy ผู้อำนวยการทางด้าน Admissions ได้ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งข้อมูลให้วิทยาลัยและโรงเรียนต่าง ๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน และได้กล่าวว่า 

“วิทยาลัยต่าง ๆ ในเครือ University of Cambridge ได้แนะนำระบบของรูปแบบการประเมินผลการทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแต่ละวิชาให้แก่ผู้สมัคร โดยมีการจัดหาติวเตอร์เพื่อความรู้ให้แก่ผู้สมัคร รวมถึงความสามารถในด้านการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐานและศักยภาพในการที่จะสำเร็จการศึกษาในสาขาที่สมัครเรียนในมหาวิทยาลัย ” 

 

หากน้อง ๆ สนใจหลักสูตรการเรียนที่  University of Cambridge  หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ๆทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! และเรายังมีบริการ Oxbridge Service เพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อมในการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก 

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham