University of Leeds เปิด 2 หลักสูตรใหม่ที่ School of Computing

18 เมษายน 2559

University of Leeds ได้แถลงข่าวแผนการเปิด 2 หลักสูตรใหม่ของ School of Computing หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ทางด้าน Computer Science สาขา High-Performance Graphics and Games Engineering (MEng/BSc) และหลักสูตรปริญญาโท 1 ปี สาขา High-Performance Graphics and Games Engineering (MSc)

โดยมหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทอุตสาหกรรมทางด้านเกมส์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนในหลักสูตรเหล่านี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในสหราชอาณาจักรที่ขณะนี้มีการพัฒนาทักษะทางด้านนี้แต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก ซึ่งจะสามารถช่วยในด้านการลงทุนของอุตสาหกรรมทางด้านเกมส์ในวงการเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะขยายตัวในอุตสหกรรมทั่วโลกโดยคาดว่าจะสูงถึง 113 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2018

 

หากน้อง ๆ สนใจหลักสูตรการเรียนทั้ง 2 หลักสูตรนี้ที่จะเปิดภาคเรียนในปี 2017 สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham