University News

สโมสรนักศึกษาของ University of Leeds เป็นที่แรกที่ได้รับการขนานนานว่า 'ยอดเยี่ยม' ในสหราชอาณาจักร

16 กุมภาพันธ์ 2559

 

สโมสรนักศึกษาแห่ง University of Leeds ชนะรางวัลสถานะสโมสรนักศึกษายอดเยี่ยม หรือ  ‘Excellent’ จาก National Union of Students ในฐานะที่มีสโมสรนักศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Quality Students' Unions  ทั้งนี้จากการประเมิณของThe NUS Quality Students' Unions ให้ความเห็นกับความกระตือรือร้นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยว่า หัวใจสำคัญ สิ่งสำคัญที่ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเป็น ‘union’ คือ ประสบการณ์จากการเป็นนักศึกษาที่นี่

สโมสรนักศึกษาของที่นี่ มีชมรมและสโมสรมากกว่า 300 แห่ง ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและมีโครงการในหัวข้อที่สำคัญหลากหลายประเด็น เช่น ค่าเล่าเรียนที่เพิ่มขึ้นและขอบเขตการเปลี่ยนแปลงของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สถานะ ‘Excellent' ของ NUS ได้เพิ่มจำนวนเครดิตให้ LUU รวมไปถึงการที่ได้เป็น สโมสรนักศึกษาเพียง 2 แห่ง ของประเทศที่ประสบผลสำเร็จถึง 90% ในด้านคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา ซึ่งสำรวจโดย NSS (National Student Survey) และได้รับการขนานนามว่าเป็นที่หนึ่งในด้านกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

Sir Alan Langlands, รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ของการทำงานที่ยากลำบาก โดยที่สโมสรนักศึกษาต้องการมุ่งเน้นในการสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มขีดความสามามารถในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย”

หากน้อง ๆ สนใจหลักสูตรการเรียนที่  University of Leeds  หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ๆทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรี!

 

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University