SI-UK-Image SI-UK-Image

University of Southampton มอบทุนการศึกษา International Merit Scholarship 2016/2017 มูลค่ากว่า 5,000 ปอนด์

15 มกราคม 2559

University of Southampton มอบทุนการศึกษา International Merit Scholarship 2016/2017 มูลค่า 5,000 ปอนด์ ให้แก่นักศึกษารายบุคคล

ทุนการศึกษา International Merit Scholarships นี้  มอบให้นักศึกษานานาชาติในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยทุนนี้อยู่นอกเหนือไปจาก fixed tuition fees and alumni discount  ที่ได้มอบนักศึกษานานาชาติก่อนหน้านี้

รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

หลักสูตรระดับ Foundation

มีทุนการศึกษากว่า 5,000 ปอนด์ เตรียมไว้มอบให้แก่นักศึกษานานาชาติที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตร International Foundation ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมอยู่ในระดับดี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

มีทุนการศึกษากว่า 3,000 ปอนด์ เตรียมไว้มอบให้แก่นักศึกษานานาชาติในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีผลการศึกษาในระดับดีมาก

หลักสูตรระดับปริญญาโท

มีทุนการศึกษากว่า 5,000 ปอนด์ เตรียมไว้มอบให้แก่นักศึกษาหลักสูตรระดับการศึกษาปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือก และมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, เกียรตินิยมอันดับสอง upper division (2:1) หรือเทียบเท่า

หลักสูตรระดับปริญญาโทและมีงานวิจัย

มีทุนการศึกษาสำหรับงานวิจัยมากกว่า 110 ทุน มูลค่ากว่า 21,000 ปอนด์ เตรียมไว้มอบให้แก่นักศึกษานานาชาติและนักศึกษาที่มาจากประเทศในกลุ่ม EU ที่สมัครเข้าเรียนในระดับการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

 

หากน้อง ๆ สนใจการเรียนที่ University of Southampton  หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ๆทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรี! 

UK University Eventsกลับสู่ข่าวหน้าหลัก
Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute