University News

โอกาสดี! University of York เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนด้าน Nursing จากทั่วโลก

28 มกราคม 2563


SI-UK บอกต่อข่าวดีสำหรับน้อง ๆ คนไทยที่สนใจอยากเรียนต่อด้านการพยาบาล เพราะภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (The Department of Health Sciences) ของ University of York ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเครือ Russell Group university ที่ได้คะแนนเหรียญทองสำหรับคุณภาพการสอนที่เป็นเลิศ หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยระดับโลก 

ล่าสุด! ได้ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกสำหรับการเข้าเรียนต่อในหลักสูตรการพยาบาล ทุกหลักสูตรการพยาบาลของทางมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery Council) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพสำหรับพยาบาลและผดุงครรภ์ในสหราชอาณาจักร (UK) และหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนกับสภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อขอรับการแต่งตั้งเป็น พยาบาลเวชปฏิบัติ (Registered practitioner)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรเรียน 3 ปี (Three-year courses)

 • BSc Nursing (Adult)
 • BSc Nursing (Child)
 • BSc Nursing (Mental Health)

หลักสูตรปริญญาโทควบ 4 ปี (Four-year integrated Masters)

 • MNurs Nursing (Adult)
 • MNurs Nursing (Child)
 • MNurs Nursing (Mental Health)

Study in the UK

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่อในสหราชอาณาจักร เช่น หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียน สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบทความนี้:

 • University of York

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University