SI-UK-Image SI-UK-Image

งาน หน้าที่ และตำแหน่งว่างที่ SI-UK

SI-UK ก่อตั้งที่ญี่ปุ่นเมื่อปี 2549 และเติบโตอย่างรวดเร็วสู่การเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านการแนะนำและให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในการสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ณ สหราชอาณาจักร ที่ผ่านมา SI-UK ได้ช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติกว่า 3,000 คน จาก 118 ประเทศ ให้ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำมากมายของสหราชอาณาจักร และคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจนี้กับเราได้ที่ SI-UK Bangkok

SI-UK เป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือนักเรียต่างชาติเข้าศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ควบคู่ไปกับการรักษาสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันสอนภาษา ความสำเร็จในอนาคตของเรา ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการสรรหา การรักษาและพัฒนาบุคลากรที่ยอดเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

SI-UK เปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานทุกคนอย่างเท่าเทียม จะไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับการปฎิบัติอย่างไม่เท่าเทียมด้วยเพราะเหตุผลด้าน เพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา หรือเชื้อชาติ

นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่มีทั้งความหลากหลายและความแข็งแกร่ง

ตำแหน่งงาน ออฟฟิศ ลักษณะงาน
     
     
     
     

 

london manchester abuja lagos istanbul ankara delhi bangalore chennai hongkong bangkok tehran tokyo osaka

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute