กิจกรรมล่าสุดของ SI-UK Bangkok

Open Days and Events

กิจกรรมที่ SI-UK

งานแนะแนวการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร SI-UK University Fair 2019

1 พฤศจิกายน 2562 (Friday)
13:00 - 20:00
โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 (BTS อโศก)
02-260-6033
พบตัวแทนมหาวิทยาลัย

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร SI-UK University Fair 2019 ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 20.00 น. ที่โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 (BTS อโศก)

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK Interview Day: University of York 28 October 2019

28 ตุลาคม 2562 (Monday)
10:30 - 11:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
พบตัวแทนมหาวิทยาลัย

โอกาสดีสำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักร เชิญพบและพูดคุยกับตัวแทนของ University of York ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK Interview Day: University of Leicester 28 October 2019

28 ตุลาคม 2562 (Monday)
10:30 - 11:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
พบตัวแทนมหาวิทยาลัย

โอกาสดีสำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักร เชิญพบและพูดคุยกับตัวแทนของ University of Leicester ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK Interview Day: University of Lincoln 28 October 2019

28 ตุลาคม 2562 (Monday)
15:30 - 16:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
พบตัวแทนมหาวิทยาลัย

โอกาสดีสำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักร เชิญพบและพูดคุยกับตัวแทนของ University of Lincoln ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

SI-UK Interview Day: Brunel University London 29 October 2019

29 ตุลาคม 2562 (Tuesday)
10:30 - 11:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
พบตัวแทนมหาวิทยาลัย

โอกาสดีสำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักร เชิญพบและพูดคุยกับตัวแทนของ Brunel University London ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University