SI-UK Interview Day: Bath Spa University 25 July 2017

25 กรกฏาคม 2560 (อังคาร)
11:30 - 12:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
Representative: Joelle Lazarotto


SI-UK Interview Day: Bath Spa University วันที่ 25 ก.ย. 60 เวลา 11:30-12:30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี!

Bath Spa University เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความสำคัญทางด้านผลงานวิจัยทางวิชาการต่างๆ ที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพในระดับยอดเยี่ยมและโดดเด่นในตัวของโปรแกรม และหลักสูตรนั้นๆ มหาวิทยาลัยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยวัดได้จากจำนวนการยื่นใบสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่เพิ่มขึ้นถึง 40% ด้วยจำนวนนนักศึกษาจำนวน 5,500 คน (โดยประมาณ)

ในปี 2005 มหาวิทยาลัย Bath Spa ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ๆ ของสหราชอาณาจักรที่ได้เข้ามามีบทบาททางด้านผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย หรือที่เรียกกันว่า "teaching-led" universities ที่ได้ให้ความสำคัญทางด้านคุณภาพการสอนโดยสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านจากกิจกรรมทุกรูปแบบที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น

การจัดอันดับ

 • อันดับ 58 โดย the Times University Guide 2016
 • อันดับ 61 โดย the Guardian University Guide 2016
 • อันดับ 70 โดย the Complete University Guide 2016

ตัวแทนจาก Bath Spa University  สามารถช่วยประเมินผลเบื้องต้นได้ เพียงคุณนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

 1. สำเนา Passport
 2. สำเนา Transcript 
 3. SOP (จดหมายแนะนำตัวเอง) (ถ้ามี)
 4. Resume (ถ้ามี)
 5. Reference Letter (หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ท่าน) (ถ้ามี)
 6. IELTS UKVI (ถ้ามี)

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เราพร้อมบริการให้คำแนะนำ ฟรี!

แผนที่ Google Map

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham