Brunel University London ประกาศมอบทุนการศึกษา 10,000 ปอนด์

15 กรกฏาคม 2559

Brunel University London ประกาศมอบทุนการศึกษา 10,000 ปอนด์ เพื่อสนับสนุนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน MBA ที่จะลงทะเบียนเรียนได้เดือนกันยายน 2016 หรือ เดือนมกราคม 2017

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับทุนการศึกษานี้คือผู้จะได้รับมอบหมายให้เป็นทูต หรือ Brunel Ambassadors ของ Brunel Business School ในส่วนของการสมัครนั้น ผู้สมัครทุนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว และเขียนเรียงความจำนวน 500 คำ อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติดีเด่นของตนเองที่เหมาะแก่การได้รับตำแหน่งนี้ โดยวันสุดท้ายของการสมัครคือ 29 กรกฎาคม 2016 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเดือนกันยายน 2016) และ 30 กันยายน 2016 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเดือนมกราคม 2017) 

ในปี 2013 Brunel Business School ชนะรางวัล Business School of the Year จาก Times Higher Education ซึ่งหลักสูตรการเรียน MBA ที่ Brunel University เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นและเป็นหลักสูตรผู้นำงานวิจัยของการเรียน MBA ซึ่งนักศึกษาของที่นี่ได้ก้าวต่อไปสู่อาชีพการเป็นผู้บริหารระดับโลกมากมาย

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham