จัดหนัก! Bangor University แจกทุนการศึกษามากมาย

30 มกราคม 2563

วันนี้พี่ ๆ SI-UK จะมาบอกข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร โอกาสดีมาถึงเเล้วเพราะ Bangor University แจกทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากสำหรับภาคปีการศึกษา 2020 เช่น ทุนการศึกษาจากรองอธิการบดี  (Vice Chancellor's Scholarship), ทุนการศึกษาจากคณบดี (Deans Scholarships), ทุนการศึกษานานาชาติ (International Scholarship) และทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า (Alumni Scholarship) และอื่น ๆ อีกมากมาย เรียกว่าแจกจัดหนัก จัดเต็ม แจกกระจาย! 

ทุนการศึกษาจากรองอธิการบดี  (Vice Chancellor's Scholarship)

เปิดสอนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีทุกหลักสูตรเริ่มต้นในเดือนกันยายน 2020

 • ระดับปริญญาตรี   : ทุนส่วนลดค่าเรียนจำนวน 50 % สำหรับนักศึกษาปีแรก และสูงสุดมากถึง £3,000 ต่อปี สำหรับนักศึกษาปี 2 และปี 3*
 • ประดับปริญญาโท : ทุนส่วนลดค่าเรียนจำนวน 50 %

* หมายเหตุ: นักศึกษาระดับปริญญาตรีอาจได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีที่ 2 และ 3 โดยขึ้นอยู่กับระดับคะแนนโดยรวมขั้นต่ำ 70% หรือสูงกว่า (ปีที่ 1 และ 2 รวมกัน)

ทุนการศึกษาจากคณบดี (Deans Scholarships)

เปิดสอนทุกหลักสูตรเริ่มต้นในเดือนกันยายน 2563 และเดือนมกราคม 2564

 • ระดับปริญญาตรี    :  สูงสุดมากถึง £4,000 สำหรับปีที่ 1 และสูงถึง £2,000 ต่อปี สำหรับปีที่ 2 และ 3 *
 • ประดับปริญญาโท  :  สูงสุดมากถึง £5,000
 • นักวิจัย / ระดับปริญญาเอก  :   สูงสุดมากถึง £4,000 สำหรับปีที่ 1 และสูงถึง £2,000 ต่อปี สำหรับปีที่ 2 และ 3 *

* หมายเหตุ: สำหรับทุนการศึกษาในปีที่ 2 และ 3 ขึ้นอยู่กับนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ที่ได้เกรดเฉลี่ยโดยรวม 70% หรือสูงกว่าในชั้นปีที่ 1 และ 2 (ตามลำดับ) หรือสำหรับนักศึกษาการวิจัย / ปริญญาเอกที่มีผลการเรียนเรียนดีอย่างต่อเนื่อง

ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม: ทุนการศึกษาของคณบดีเป็นทุนเรียนดีที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมทางวิชาการ 

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี  : มีคะแนนเทียบเท่าเกรด GCE A-level A grade
 • นักศึกษาระดับปริญญาโท : เทียบเท่าระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรระดับ 1 (UK 1st class Bachelor’s degree)
 • นักวิจัย / ปริญญาเอก     : เทียบเท่าระดับปริญญาเอกของสหราชอาณาจักรและ / หรือเทียบเท่าในระดับที่แตกต่างกันในระดับปริญญาโทของสหราชอาณาจักร (UK 1st class degree and/or equivalent of a Distinction at UK Masters’ level)

* หมายเหตุ

 • ผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่น ๆ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเหล่านี้
 • ทุนการศึกษาข้างต้นไม่เปิดสำหรับผู้สมัครในสหราชอาณาจักร / สหภาพยุโรป
 • ทุนการศึกษาข้างต้นใช้ได้สำหรับหลักสูตรเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น (Full-time on-campus courses only)
 • ทุนการศึกษาทั้งหมดจะมอบให้ตามดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษานานาชาติ (International Scholarship)

เปิดสอนทุกหลักสูตรเริ่มต้นในเดือนกันยายน 2563 และเดือนมกราคม 2564

 • ระดับปริญญาตรี          : สูงสุดมากถึง £3,000 สำหรับปีที่ 1 และสูงถึง £1,000 ต่อปี สำหรับปีที่ 2 และ 3 *
 • ประดับปริญญาโท        : สูงสุดมากถึง £3,000
 • นักวิจัย / ปริญญาเอก   : สูงสุดมากถึง £3,000 สำหรับปีที่ 1 และสูงถึง £1,000 ต่อปี สำหรับปีที่ 2 และ 3 *

* หมายเหตุ: สำหรับทุนการศึกษาในปีที่ 2 และ 3 ขึ้นอยู่กับนักเรียน (ระดับปริญญาตรี) ที่ได้เกรดเฉลี่ยโดยรวม 50 % หรือสูงกว่าในชั้นปีที่ 1 และ 2 (ตามลำดับ) หรือสำหรับนักศึกษาการวิจัย / ปริญญาเอกที่มีผลการเรียนเรียนดีอย่างต่อเนื่อง

** เกณฑ์จะถูกนำมาพิจารณามีดังต่อไปนี้ การเลือกหลักสูตร ผลการเรียน เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ ทักษะและประสบการณ์ ทุนการศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

*** ข้อมูลทุนการศึกษาทั้งหมด คลิก

ทุนการศึกษาสุดคุ้มสำหรับนักเรียนไทยเท่านั้น (GREAT Scholarships 2020 – Thailand) 

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 9 แห่งได้เปิดตัวแคมเปญ GREAT Scholarships 2020 - Thailand เพื่อให้นักเรียนไทยได้ศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรมากขึ้น เป็นจำนวน 9 ทุนการศึกษา ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดถึง £100,000 แต่ละทุนมีมูลค่าขั้นต่ำ £10,000 สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการรับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสหราชอาณาจักร นักศึกษาสามารถสมัครหลักสูตรในหลากหลายวิชา เช่น กฎหมาย ธุรกิจ ศิลปะและการออกแบบ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ไอที และอื่น ๆ อีกมากมาย

*สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

Study in the UK

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่อในสหราชอาณาจักร เช่น หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียน สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบทความนี้:

 • Bangor University

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham