University News

Birmingham City University มอบทุนส่วนลดปริญญาโท สูงสุด 3,000 ปอนด์

3 เมษายน 2562

Birmingham City

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่สี่ และวางแผนไปเรียนปริญญาโทที่ Birmingham City University สามารถสมัครขอรับทุน The BCU Achievement Scholarship จากมหาวิทยาลัย มูลค่าสูงสุดถึง 3,000 ปอนด์

The BCU Achievement Scholarship เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนที่มอบให้กับผู้สมัครที่อยู่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย โดยต้องมีผลการเรียนในเทอมที่หนึ่ง และ/เทอมที่สอง ประกอบการพิจารณา และตั้งใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ Birmingham City University ซึ่งเป็นทุนใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้านวิชาการในระดับสูงขึ้นไป

โดยทุนเปิดกว้างให้กับทั้งนักศึกษาในสหภาพยุโรปและนักศึกษาต่างชาติ ที่ลงทะเบียนในหลักสูตรทั้งแบบเต็มเวลาและนอกเวลา โดยนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม หรือ first class honours degree จะได้รับทุนส่วนลดมูลค่า 3,000 ปอนด์ ส่วนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมรองลงมา หรือ second class honours degree จะได้รับทุนส่วนลดที่ 2,000 ปอนด์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcu.ac.uk

Birmingham City University ตั้งอยู่ในเมือง Birmingham ซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอังกฤษ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม มีหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิ Accountancy, Acting, Architecture, Education, Engineering, Law, Marketing, Nursing, Radiography และ Social Work โดยมีด้านหลักสูตร Art & Design ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตร Top 10 ของประเทศอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่โดดเด่น

น้องๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ทุน และการสมัครเรียนที่ Birmingham City University ลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-UK  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทุนเรียนต่อป.โท อังกฤษที่ Salford Business School มาแล้ว!

Richmond University London มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 25 ทุน

ทุนเต็มจำนวน Thailand GREAT Scholarships 2019 จาก Regent’s University London และ British Council

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบทความนี้:

  • Birmingham City University

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University