British Council ยกย่องให้ University of Brighton เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในด้านการสอนภาษาอังกฤษ

28 มีนาคม 2559

 

University of Brighton ได้รับการยกย่องจาก British Council ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือ English Language Teaching (ELT)

สถาบันสอนภาษาของ University of Brighton ได้จัดโปรแกรม Pre-Session ในการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ แบบครบวงจรให้แก่นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาต่อให้ระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร โดยมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษถึง 600 แห่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสหราชอาณาจักร รวมถึงการจัดระดับความน่าเชื่อถือจาก British Council ให้แก่สถาบันที่ให้บริการสอนภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักรนั้นเป็นการจัดอันดับที่มีความน่าเชื่อถือโดยการเน้นคุณภาพอย่างแท้จริง

 

หากน้อง ๆ สนใจหลักสูตรการเรียนที่ University of Brighton หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรสามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham