University News

De Montfort University มอบทุนการศึกษามูลค่า 1,000 ปอนด์ ให้แก่นักศึกษานานาชาติที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร

15 มิถุนายน 2560

De Montfort University มอบทุนการศึกษามูลค่า 1,000 ปอนด์ (เงินสด)แก่นักศึกษานานาชาติที่อาศัยอยุ่ในสหราชอาณาจักร

โดยทุนการศึกษามูลค่า 1,000 ปอนด์นี้จะมอบให้แก่นักศึกษานานาชาติที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรที่ยื่นใบสมัครและชำระเงินมัดจำเล่าเรียนจำนวน 3,000 ปอนด์ (มาก่อนรับก่อน) โดยจะเป็นเงินทุนที่มอบให้หลังการลงทะเบียนเรียนแล้ว โดยทุนนี้มีจำนวนจำกัด

De Montfort University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความยอดเยี่ยมทางด้านการสอน มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยและมีความพึงพอใจทางด้านประสบการณ์ของนักศึกษายอดเยี่ยม โดยมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 170 หลักสูตร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพแบบมืออาชีพจากสถาบันชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งทำให้อัตรานักศึกษที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากขึ้นอีกด้วย

หากน้อง ๆ ต้องการข้อมูลและหลักสูตรการเรียนใน De Montfort Universityหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำและดำเนินการสมัครมหาวิทยาลัย ฟรีทุกขั้นตอน! หรือโทร 02-260-6033 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham