Fashions schools ของ UCLan ก้าวขึ้นมาอยู่อันดับที่ 80 จากการจัดอันดับโลก!

23 มีนาคม 2563

วันนี้พี่ ๆ SI-UK มาอัพเดทข่าวใหม่ให้น้อง ๆ ได้ทราบกันกับแผนกแฟชั่นที่ the University of Central Lancashire ได้รับการจัดอันดับให้อยู่รองท็อป หรือ อันดับสองของ North West of England และอันดับที่ 15 ในสหราชอาณาจักร และยังถูกจัดอันดับ Global Ranking ประจำปี 2020 จากนิตยสาร CEOWORLD ไปหมาด ๆ

Global Ranking

 จากการจัดอันดับ Global Ranking จะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ชื่อเสียงของหลักสูตร, ความเชี่ยวชาญในสาขา, ผลตอบรับจากนายจ้าง, อัตราการจ้างงาน, คุณสมบัติการรับเข้า, และ ประสบการณ์ด้านวิชาการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษามากกว่า 40,000 คน ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านอุตสาหกรรมโดยตรงกว่า 50,000 คน และนายจ้าง 30,000 คน ที่เป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพการศึกษา

Maria Murray หัวหน้าคณะวิชาศิลปะการออกแบบและแฟชั่นของ UCLan (Head of UCLan’s School of Art, Design and Fashion) กล่าวว่า“ นี่เป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแผนกแฟชั่นของเรา ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ แต่ยังช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังช่วยตอกย้ำถึงศักยภาพและชื่อเสียงให้กับศิษย์เก่าและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด"

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือ UK สามารถลงทะเบียนติดต่อขอรับคำปรึกษาจากพี่ ๆ SI-UK ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบทความนี้:

 • Lancaster University

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham