University News

Hull ประกาศมอบทุนส่วนลด 50 % สำหรับหลักสูตรปริญญาโท

11 กุมภาพันธ์ 2562

University of Hull

University of Hull เสนอทุนส่วนลดค่าธรรมเนียมการการศึกษา 50 % มูลค่าถึง 5,000 ปอนด์ต่อทุน’สำหรับนักศึกษาปริญญาโทแบบเต็มเวลาจากประเทศดังต่อไปนี้:

 • Bangladesh
 • Egypt
 • Ghana
 • India
 • Indonesia
 • Kenya
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Thailand
 • Vietnam

ในการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น มีผลการศึกษาอย่างน้อย 2.1 ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีคะแนนตรงตามข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทุนนี้เป็นทุนส่วนลดการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2019 เท่านั้น หมดเขตรับสมัครรอบแรก วันที่ 30 เมษายน 2019 และรอบที่สอง วันที่ 28 มิถุนายน 2019 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hull.ac.uk

เกี่ยวกับ University of Hull

University of Hull ได้รับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1954 โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยมี 2 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักอยู่ที่ Hull และวิทยาเขตรองอยู่ที่เมือง Scarborough ทางตอนเหนือของ Yorkshire ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 20,000 คน

จุดเด่นด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แก่ ด้านรัฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ด้านสุขภาพ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยด้านรัฐศาสตร์ประสบความสำเร็จชัดเจน โดยมีอัตราบัณฑิตจบใหม่ที่ได้งานหลังจากจบการศึกษามีสูงมาก มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเด่น ได้แก่ Westminster Hull Internship ที่จัดหลักสูตรการฝึกงานให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะที่ House of Commons นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีอาคารงานวิจัยด้าน biomedical แห่งใหม่ ที่เน้นการศึกษาทางด้านโรคมะเร็ง cardiovascular และ metabolic

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ University of Hull ลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษาฟรี กับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรของ SI-UK หรือพบกับเจ้าหน้าที่ของ University of Hull ได้โดยตรงภายในงาน มหกรรมการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร SI-UK University Fair 2019 – วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 18.00 น. ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 กรุงเทพฯ (BTS อโศก) ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ

UK ปังมาก! นักศึกษาต่างชาติสมัครเรียนเพิ่มขึ้นในรอบ 3 ปี

UK ไฟเขียวหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Sunderland เปิด 4 หลักสูตร ป.โท ใหม่ในลอนดอน

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบทความนี้:

 • University of Hull

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham