โอกาสดีรีบคว้าทุน! Brunel University London แจกทุนทั้งป.ตรี-โท เมื่อสมัครเรียนรอบ 2020/21

21 พฤษภาคม 2563

Brunel University London

Brunel University London มอบทุนการศึกษา International Excellence Scholarship ประจำปี 2020/21 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาที่สมัครเรียนโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนด้วยตัวเองทั้งหมด และพิจารณาจากผลการเรียน ผลงานทางวิชาการ หรือประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ทุนส่วนลด International Excellence Scholarship มูลค่า 6,000 ปอนด์ สำหรับในปีนี้นั้น จะมอบให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกหลักสูตรและสาขาวิชา

 •  Undergraduate (ปริญญาตรี) มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนให้เต็มๆ ทั้ง 3 ปี (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 18,000 ปอนด์)
 •  Postgraduate (สูงกว่าปริญญาตรี) : ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 6,000 ปอนด์ ยกเว้นค่าเล่าเรียนที่ใช้กับปีแรกของการศึกษาเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุน จะต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่เริ่มเรียนในภาคเรียนเดือนกันยายน 2020 หรือ มกราคม 2021 เท่านั้น

กำหนดการรับสมัคร

ภาคเรียนเดือนกันยายน 2020 :

 • ครั้งที่ 1: สมัครภายในวันที่ 17 เมษายน 2020 เพื่อรับการพิจารณาในรอบ early award
 • ครั้งที่ 2: สมัครภายใน 30 มิถุนายน 2020 เพื่อรับการพิจารณาในรอบ later award

สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการพิจาณาเพื่อรับทุนในครั้งแรก (ครั้งที่ 1) จะได้รับการพิจารณาใหม่โดยอัตโนมัติในรอบที่ 2 ไม่ต้องสมัครใหม่

ภาคเรียนเดือนมกราคม 2021 :

 • ครั้งที่ 1: สมัครภายใน 20 พฤศจิกายน 2020 เพื่อพิจารณารับทุน ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการติดต่อภายในสี่สัปดาห์ของแต่ละกำหนดการ

*โปรดทราบ สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีผลการทดสอบภาษา : Online Brunel English Language Test (Free) สามารถติดต่อสมัครกับเจ้าหน้าที่ SI-UK ได้

ใหม่ล่าสุด! โปรแกรม GetUReady และ Postgrad Gateway

GetUReady เป็นโปรแกรมฟรีจาก Brunel ใช้ระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์ ที่จะช่วยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate) เตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย 

ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอนทางออนไลน์ แบบเปิดระบบให้โต้ตอบฟรี เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนและเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตในมหาวิทยาลัย เราจะมีตัวอย่างการบรรยายระดับปริญญาตรีจากนักวิชาการชั้นนำ รวมถึงบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติอีกด้วย

Postgrad Gateway เป็นโปรแกรมการเรียนออนไลน์ฟรี มีระบบการโต้ตอบแบบ Interactive ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในฐานะนักศึกษาปริญญาโท

สำหรับน้องๆ ที่มีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจไปศึกษาต่อที่ Brunel University London สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของ SI-UK โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบทความนี้:

 • Brunel University London

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham