ข่าวดี! Leeds Beckett University มอบทุนฯ หลายหลักสูตรในสหราชอาณาจักร (UK)

8 พฤศจิกายน 2562

Leeds Beckett University

ข่าวดี! Leeds Beckett University มอบทุนฯ หลายหลักสูตรในสหราชอาณาจักร (UK) สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในปีการศึกษา 2020 และ 2021 ที่กำลังจะมาถึง

รายละเอียดและเงื่อนไขทุน :

 • International scholarship สำหรับนักเรียนไทยในหลักสูตรปริญญาตรี ทุนการศึกษามูลค่า £1,000 ต่อปีการศึกษา (สมัครเรียนในรอบปีการศึกษา 2020 และ 2021 เท่านั้น)
 • สำหรับผู้สมัครที่ตรงตามเกณฑ์คัดเลือกในหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาตรี (นอกเหนือจาก International scholarship) ทุนการศึกษามูลค่า £4,000 ต่อปีการศึกษา

โปรดทราบ ทุนการศึกษาที่มอบให้จะถูกหักจากค่าเล่าเรียนของผู้สมัครโดยอัตโนมัติ

รายชื่อสาขาวิชาที่มอบทุนการศึกษา มูลค่า £1,000 สำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ :

 • Tourism & Hospitality 
 • Accounting & Finance 
 • Events Management
 • Business & Management (inc. MBA
 • Marketing, PR & Journalism
 • LLB (Hons) Law

Leeds Beckett University  เป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้าน อัตราการได้รับการจ้างงานของบัณฑิตหลังจบการศึกษา หลักสูตรทุก ๆ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการฝึกงานระยะเวลา 2 สัปดาห์รวมอยู่ด้วย อีกทั้งยังมีนักศึกษาจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่ลงเรียนในหลักสูตรการศึกษาที่มีการฝึกงานแบบ sandwich course ในหลักสูตรรวมอยู่ด้วย มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะส่งบัณฑิตไปสู่เป้าหมายการทำงานในองค์กร รวมไปถึงสร้างทักษะในโลกดิจิทัลและภาพลักษณ์ที่ดีในระดับโลก

หากน้อง ๆ สนใจไปเรียนต่อที่  Leeds Beckett University หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สามารถรับคำปรึกษาจากพี่ ๆ SI-UK ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham