University News

Nottingham Trent ติด Top 20 การสอนมีคุณภาพที่สุดในอังกฤษ

29 ตุลาคม 2558

 

Nottingham Trent University ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ Top 20 ด้านการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจัดอันดับโดย The Times and Sunday Times Good University Guide 2016

แบบสำรวจวัดจากความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านคุณภาพการสอนและประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับ โดยการสำรวจจะมองไปที่คุณภาพของงานวิจัย อัตราโอกาสจบการศึกษา คุณสมบัติที่จะได้รับการเข้าศึกษาต่อ ผลการเรียน อัตราส่วนนักศึกษา-เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย บริการและการใช้จ่ายในสิ่งอำนวยความสะดวก และอัตราการจบการศึกษา ตัวมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 18 ในด้านคุณภาพการสอนและยังอยู่ในอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่ดีที่สุดของอังกฤษ ในส่วนของคะแนนรวมด้านประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 31 ร่วม

รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Nottingham Trent ศ. เอ็ดเวิร์ด เพ็ก กล่าวว่า: "มันเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมมากของมหาวิทยาลัย Nottingham Trent ที่ได้เป็นที่รู้จักในฐานะของหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับ Top 20 ของอังกฤษในด้านคุณภาพการสอน ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาเป็นอันดับแรก เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนที่เข้มข้น"

หากคุณสนใจเกี่ยวมหาวิทยาลัย ประวัติศาสตร์ของเมืองและการสมัครเรียนที่ Nottingham Trent University ติดต่อ SI-UK ตั้งวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรี!

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham