Nottingham Trent University มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน 1 ทุน

15 พฤษภาคม 2560

Nottingham Trent University มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน 1 ทุน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร BA และ BSc

Nottingham Trent University มีชื่อเสียงทางด้าน Art and Design, Architecture และ Law รวมถึงชื่อเสียงทางด้านกีฬาในลีกการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และโรงเรียนสอนวิชากฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

และในปี 2017 นี้ มหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน 1 ทุน ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนโดดเด่นและมีความประพฤติดี โดยนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ร่วมด้วย

 • เป็นผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อกับ NTU
 • ทำการสมัครทุนภายในวันที่ 19 มิถุนายนนี้
 • มีผลการเรียนที่ดีในระดับ A Level / International Baccalaureate Diploma หรือ USA High School Diploma + SATS/APS จากโรงเรียนนานาชาติ /มีผลการเรียนปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เกรดเฉลี่ย 3.0

หากน้อง ๆ ต้องการข้อมูลทุนการศึกษาข้างต้นสามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำและดำเนินการสมัครมหาวิทยาลัย ฟรีทุกขั้นตอน! หรือโทร 02-260-6033 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham