SI-UK-Image SI-UK-Image

University of Kent เปิดหลักสูตร Pre-sessional สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ได้รับ conditional offer จากมหาวิทยาลัย

18 มีนาคม 2559

 

University of Kent เปิดหลักสูตร Pre-sessional สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ได้รับ conditional offer จากมหาวิทยาลัย 

โดยหลักสูตรนี้ได้จัดขึ้นเพื่อการเตรียมพร้อมของนักศึกษานานาชาติก่อนการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและเป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาการ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมการเขียน การอ่าน การฟังการบรรยาย การจดบันทึก การฟังในสภาพแวดล้อมทางวิชาการ การค้นคว้าและใช้งานวิจัย ทักษะในการเสนออ้างอิง การพูดในการสัมมนาและการนำเสนอทางวิชาการ

เมื่อนักศึกษาผ่านหลักสูตร Pre-sessional แล้ว นักศึกษาจะได้รับการการันตีที่พักในการศึกษาต่อในหลักสูตรหลัก รวมถึงได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมหลักสูตรอีกด้วย 

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 17 สัปดาห์ (พฤษภาคม -สิงหาคม)

หลักสูตร 10 สัปดาห์ (มิถุนายน-สิงหามคม)

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (กรฎาคม-สิงหาคม)

 

หากน้อง ๆ สนใจหลักสูตรการเรียนที่ University of Kent ในสหราชอาณาจักรสามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

 

UK University Eventsกลับสู่ข่าวหน้าหลัก
Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute