University of Kent เปิดหลักสูตร Pre-sessional สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ได้รับ conditional offer จากมหาวิทยาลัย

18 มีนาคม 2559

 

University of Kent เปิดหลักสูตร Pre-sessional สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ได้รับ conditional offer จากมหาวิทยาลัย 

โดยหลักสูตรนี้ได้จัดขึ้นเพื่อการเตรียมพร้อมของนักศึกษานานาชาติก่อนการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและเป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาการ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมการเขียน การอ่าน การฟังการบรรยาย การจดบันทึก การฟังในสภาพแวดล้อมทางวิชาการ การค้นคว้าและใช้งานวิจัย ทักษะในการเสนออ้างอิง การพูดในการสัมมนาและการนำเสนอทางวิชาการ

เมื่อนักศึกษาผ่านหลักสูตร Pre-sessional แล้ว นักศึกษาจะได้รับการการันตีที่พักในการศึกษาต่อในหลักสูตรหลัก รวมถึงได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมหลักสูตรอีกด้วย 

ระยะเวลาการเรียน

หลักสูตร 17 สัปดาห์ (พฤษภาคม -สิงหาคม)

หลักสูตร 10 สัปดาห์ (มิถุนายน-สิงหามคม)

หลักสูตร 6 สัปดาห์ (กรฎาคม-สิงหาคม)

 

หากน้อง ๆ สนใจหลักสูตรการเรียนที่ University of Kent ในสหราชอาณาจักรสามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham