University News

School of Law ของ Middlesex University ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการแห่งประเทศไทย

11 พฤษภาคม 2560

School of Law ของ Middlesex University ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการแห่งประเทศไทย

Middlesex University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรที่เปิดสอนหลายหลักสูตร และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 74 จาก Times University Guide 2017 และ Guardian University Guide 2017

หลักสูตร LLM ของ มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการแห่งประเทศไทย ซึ่งหมายความว่าหากนักศึกษาจบหลักสูตร LLM 2 ปี ที่ Middlesex University จะสามารถเข้าทำงานในตำแหน่ง ผู้พิพากษา ในประเทศได้

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษาจำนวน 2,000 ปอนด์ มอบให้แก่นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยในปีนี้ โดยเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนจำนวน 2,000 ปอนด์ โดยนักศึกษาต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 พ.ค. 2017

หากน้อง ๆ ต้องการข้อมูลทุนการศึกษาข้างต้นสามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำและดำเนินการสมัครมหาวิทยาลัย ฟรีทุกขั้นตอน! หรือโทร 02-260-6033 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham