St Mary’s University ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในกรุงลอนดอน

11 พฤษภาคม 2560

 

St Mary’s University ชนะรางวัลจากการจัดอันดับของ Whatuni Student Choice โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในกรุงลอนดอน จากการคว้าอันดับที่ดีที่สุดไปถึง 7 ประเภท จาก 8 ประเภทที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 

St Mary’s เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชมรมนักศึกษานานาชาติที่โดดเด่นและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษามาจาก 90 ประเทศทั่วโลก คิดเป็นจำนวน 10% ของนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 6,000 คน  

โดย St Mary’s เอาชนะมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในกรุงลอนดอนไปถึง 7 ประเภท ซึ่งได้แก่

 • ความหลากหลายของนักศึกษานานาชาติ อันดับที่ 10 (อันดับที่ 1 ของกรุงลอนดอน)
 • การได้รับการจ้างงานหลังจบการศึกษา อันดับที่ 5 (อันดับที่ 1 ของกรุงลอนดอน)
 • หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน อันดับที่ 7 (อันดับที่ 1 ของกรุงลอนดอน)
 • การเรียนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป อันดับที่ 5 (อันดับที่ 1 ของกรุงลอนดอน)
 • สโมสรนักศึกษา อันดับที่ 10 (อันดับที่ 1 ของกรุงลอนดอน)
 • ที่พัก อันดับที่ 10 (อันดับที่ 1 ของกรุงลอนดอน)
 • ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา อันดับที่ 6 (อันดับที่ 1 ของกรุงลอนดอน)

หากน้อง ๆ ต้องการข้อมูลการศึกษาของ St Mary's University สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำและดำเนินการสมัครมหาวิทยาลัย ฟรีทุกขั้นตอน! หรือโทร 02-260-6033 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham