University News

Henley Business School เตรียมมอบทุนการศึกษาใหม่จำนวน 2 ทุน

20 กรกฏาคม 2559

ทุนศิษย์เก่า Henley Business School Alumni Fund จำนวนกว่า 10,000 ปอนด์ เตรียมมอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและทุนการศึกษาจำนวนกว่า 9,000 ปอนด์ มอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเริ่มเรียนในปี 2016

สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น พิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นผู้ที่ได้รับ offer จาก Henley Business School ในการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เริ่มเรียนในปี 2016 (ยกเว้นสาขาวิชา Real Estate & Planning)
 • ได้เลือกศึกษาต่อกับ University of Reading เป็นตัวเลือกแรกในการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความต้องการทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาต่ออย่างแท้จริง
 • แสดงให้เห็นถึงประโยชน์จากการศึกษาต่อในหลักสูตรที่เลือกเรียนและวิธีที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาทักษะของตนเองในการศึกษาระดับปริญญาตรี

สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทนั้น พิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นผู้ที่ได้รับ offer จาก Henley Business School ในการศึกษาระดับปริญญาโทที่เริ่มเรียนในปี 2016 (ยกเว้นสาขาวิชา Real Estate & Planning)
 • มีความต้องการทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาต่ออย่างแท้จริง
 • แสดงให้เห็นถึงประโยชน์จากการศึกษาต่อในหลักสูตรที่เลือกเรียนและวิธีที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาทักษะของตนเองในการศึกษาระดับปริญญาโท

ปัจจุบัน Henley Business School ได้รับการจัดอันดับให้รวมอยู่ในท็อป 40 ของมหาวิทยาลัยโลกและรวมอยู่ในอันดับท็อป 10 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร จากการจัดอันดับของ Financial Times Global Masters จากการจัดอันดับทางด้าน Finace และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงคุณภาพของหลักสูตรโดยการไต่อันดับขึ้นมาถึง 3 สาขาวิชา จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Guardian University

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อที่ Henley Business School, University of Reading สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University