มหาวิทยาลัยอังกฤษฟุ้งมีจำนวนศิษย์เก่าได้รางวัลโนเบลสูงสุด

8 ตุลาคม 2558

การศึกษาโดย British Council เผยว่ามากกว่าหนึ่งในสามของผู้ชนะรางวัลโนเบลต่างเคยเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษ นับตั้งแต่ก่อตั้งรางวัลในปี ค.ศ.1901 นับตั้งแต่รางวัลเริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1901 โดยศิษย์เก่าทั้งหมด 50 คน ทำงานจนได้รับรางวัล นับว่ามากกว่าประเทศอื่นๆ ที่มีบรรดาผู้โดดเด่นทางการศึกษาอย่างสหรัฐฯ และเยอรมนีที่ชิดซ้ายไปอยู่อันดับสองและสาม  

นับจากรางวัลเริ่มในปี 1901 ผู้ได้รับรางวัล 131 คนในจำนวนทั้งหมด 860 คน เคยเรียนต่างประเทศโดยร้อยละ 38 เคยเรียนที่ประเทศอังกฤษ โดยมี University of Cambridge นำหน้าด้วยชาวต่างชาติผู้ได้รางวัล 18 คน ในขณะที่ University of Oxford มี 11 คน และ London School of Economics มี 5 คน

Randy Schekman ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอังกฤษผู้ได้รับรางวัลโนเบลคนล่าสุดในปี 2003 สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ เรียนชั้นปีที่สามที่ University of Edinburgh ก่อนจะจบการศึกษาจาก University of California ในปี 1971

หากท่านเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในอังกฤษ เชิญนัดหมายเพื่อปรึกษาฟรีได้วันนี้ 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen