University of Essex ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยนานาชาติในสหราชอาณาจักร

8 กุมภาพันธ์ 2559

University of Essex ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยนานาชาติในสหราชอาณาจักร จาก Times Higher Education โดยการจัดอันดับครั้งนี้ พิจารณาจากจำนวนของเจ้าหน้าที่จากนานาชาติ สัดส่วนของนักศึกษานานาชาติ และสัดส่วนของงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์โดยเป็นงานที่เขียนร่วมกับผู้ทำวิจัยจากนานาชาติอย่างน้อย 1 คน โดย University of Essex ยังถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 21 จาก จำนวนมหาวิทยาลัยนานาชาติ 200 แห่งทั่วโลก

การจัดอันดับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยในด้านความเป็นนานาชาติ ซึ่งมีนักศึกษาจาก 130 ประเทศ เข้าศึกษากับที่นี่ และคิดเป็น 40% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด มหาวิทยาลัยยังเป็นที่นิยมกับนักวิชาการชั้นนำทั่วโลก รวมถึงมีการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก 

ศาสตราจารย์  Anthony Forster รองอธิการบดีของ University of Essex กล่าวว่า “การได้รับการจัดอันดับครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เราคือองค์กรที่มีความเป็นนานาชาติและเป็นที่นิยมแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลกอย่างแท้จริง ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติของเราคือแก่นแท้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยต่างก็มุ่งเน้นในเรื่องความท้าทายใหม่ ๆ จากเรื่องต่าง ๆ ทั่วโลก“

หากน้อง ๆ สนใจหลักสูตรการเรียนที่ University of Essex หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ๆทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรี!

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham