SI-UK-Image SI-UK-Image

University of Essex ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยนานาชาติในสหราชอาณาจักร

8 กุมภาพันธ์ 2559

University of Essex ถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยนานาชาติในสหราชอาณาจักร จาก Times Higher Education โดยการจัดอันดับครั้งนี้ พิจารณาจากจำนวนของเจ้าหน้าที่จากนานาชาติ สัดส่วนของนักศึกษานานาชาติ และสัดส่วนของงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์โดยเป็นงานที่เขียนร่วมกับผู้ทำวิจัยจากนานาชาติอย่างน้อย 1 คน โดย University of Essex ยังถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 21 จาก จำนวนมหาวิทยาลัยนานาชาติ 200 แห่งทั่วโลก

การจัดอันดับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยในด้านความเป็นนานาชาติ ซึ่งมีนักศึกษาจาก 130 ประเทศ เข้าศึกษากับที่นี่ และคิดเป็น 40% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด มหาวิทยาลัยยังเป็นที่นิยมกับนักวิชาการชั้นนำทั่วโลก รวมถึงมีการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก 

ศาสตราจารย์  Anthony Forster รองอธิการบดีของ University of Essex กล่าวว่า “การได้รับการจัดอันดับครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เราคือองค์กรที่มีความเป็นนานาชาติและเป็นที่นิยมแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลกอย่างแท้จริง ภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติของเราคือแก่นแท้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยต่างก็มุ่งเน้นในเรื่องความท้าทายใหม่ ๆ จากเรื่องต่าง ๆ ทั่วโลก“

หากน้อง ๆ สนใจหลักสูตรการเรียนที่ University of Essex หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ๆทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรี!

UK University Eventsกลับสู่ข่าวหน้าหลัก
Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute