University News

มหาวิทยาลัย Kent ยังคงเปิดรับใบสมัครสำหรับเข้าศึกษาในเดือน ม.ค. 2016

20 ตุลาคม 2558

 

University of Kent ยังคงเปิดรับใบสมัครสำหรับหลักสูตรนานาชาติพื้นฐาน ซึ่งจะเริ่มการศึกษาในเดือนมกราคม ปี 2016 ศูนย์ภาษาอังกฤษและภาษาสากล (The Centre for English and World Languages) ที่เป็นผู้แลหลักสูตร ยังได้มีการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน £2,500 ซึ่งเปิดให้นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครขอรับทุนนี้ได้

หลักสูตรนานาชาติพื้นฐานด้านรัฐศาสตร์ สามารถนำไปยื่นเข้าศึกษาต่อได้ในสาขาธุรกิจและสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สาขาจิตวิทยา กฎหมายและการเมือง ในปี 2016 ยังได้มีการแนะนำแนวทางการศึกษา (pathway) สำหรับด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่หากคุณสนใจในสาขาวิชาอื่นๆ ก็สามารถดูรายวิชาที่มีการเปิดสอนได้ตามรายชื่อด้านล่าง:

 • ศิลปะและการออกแบบ
 • การจัดการธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์
 • กฎหมาย
 • คณิตศาสตร์และสถิติ
 • การเมือง การปกครอง
 • จิตวิทยา

หากต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราเพื่อรับแนะนำ ได้ฟรี! ตั้งแต่วันนี้

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University