University of Leicester ประกาศแผนการเรียน International Year One ตัวใหม่สำหรับสาขาศึกษาการจัดการ

27 ตุลาคม 2558

 

University of Leicester ประกาศแผนการเรียน International Year One ตัวใหม่ในสาขาศึกษาการจัดการ โดยมีข้อเสนอให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเป็นโอกาศในการเลื่อนขึ้นไปศึกษาในชั้นปีที่ 2 ของสาขาเดียวกัน

การเรียน International Year One คือหลักสูตรการเรียนแบบเข้มข้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ของการศึกาาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Leicester หลักสูตรจะเริ่มในวันที่ 11 มกราคม และการเรียนตลอดหลักสูตรจะใช้เวลา 3 เทอม สาขาที่เปิดสอนประกอบไปด้วย:

 • BA Management Studies
 • BA Management Studies (Finance)
 • BA Management Studies (Marketing)
 • BA Management Studies (Organisation Studies)

University of Leicester คือมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 1% ของมหาวิทยาลัยระดับโลก โดย Times Higher Education การรับสมัครมีจำนวนจำกัด ติดต่อ SI-UK วันนี้เพื่อรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านการสมัครเรียน

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham