University News

ทุนการศึกษาส่วนลดมูลค่า 5,000 ปอนด์ จาก University of Lincoln

5 กุมภาพันธ์ 2561

ทุนการศึกษาส่วนลดมูลค่า 5,000 ปอนด์ จาก University of Lincoln

5,000GBPLincoln

ในทุก ๆ ปี University of Lincoln ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและมีการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทาง รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาแบบเฉพาะให้กับนักศึกษาในแต่ละประเทศ

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองของ Thai Student Community ของ University of Lincoln ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความยินดีมอบทุนการศึกษาส่วนลดให้แก่นักศึกษาไทยโดยเฉพาะ ซึ่งมีมูลค่ามากถึง 5,000 ปอนด์

โดยผู้สมัครชิงทุนส่วนลดการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นพลเมืองชาวไทย
 • เป็นผู้ได้รับการตอบรับในการเข้าศึกษาต่อ (Unconditional) ในระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลา หรือระดับการทำวิจัย จาก University of Lincoln ในภาคการศึกษาเดือนมกราคม กุมภาพันธ์และกันยายน 2018
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยผลการศึกษา GPA. 2.5 หรือเทียบเท่า
 • มีผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.0-7.0 หรือเทียบเท่า

นอกจากคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นักศึกษาไทยจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษาและเขียนเรียงความด้วยความยาว 300 คำ เพื่อแสดงให้มหาวิทยาลัยได้เห็นความเป็นเลิศและศักยภาพในปัจจุบันและอนาคตของตนเอง ทั้งในด้านวิชาการและความสามารถส่วนบุคคล ซึ่งจะพิจารณาทางด้านต่อไปนี้

 • แรงบันดาลในการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยเพื่อการประสความสำเร็จในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต
 • ประโยชน์ที่นักศึกษาเคยได้รับจากประสบการณ์ทางด้านการทำงานและการทำประโยชน์เพื่อสังคม
 • รางวัลที่นักศึกษาเคยได้รับ รวมไปถึงความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ที่เคยได้รับ

สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรที่เปิดภาคเรียนในเดือนกันยายน ปี 2018 

ต้องส่งใบสมัครภายในเวลา 16:00 น. (ตามเวลาของสหราชอาณาจักร)

รอบที่ 1: วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน

รอบที่ 2: วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม

รอบที่ 3: วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน

โดยหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาใบสมัครของผู้สมัครทุกคนอย่างละเอียดแล้วจะประกาศผลให้ทราบภายใน 10 วัน หลังจากวันที่ปิดการรับสมัคร

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาส่วนลด 5,000 ปอนด์ ของ University of Lincolnรวมไปถึงรายละเอียดและการสมัครทุนและการสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้แล้ววันนี้ เพื่อรับคำแนะนำฟรีทุกขั้นตอน นอกจากนั้นเรายังมี บริการพิเศษ ที่ช่วยการันตีการได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยให้แก่คุณ รวมถึงบริการออกซ์บริดจ์ ที่จะช่วยดำเนินการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร เช่น Cambridge, Oxford และ Imperial College London ให้แก่คุณได้อีกด้วย หรือ โทร. 02-260-6033 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham