University News

University of Lincoln เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทดลองงานระยะสั้น 2 สัปดาห์ ในหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโท

18 มกราคม 2559

 

University of Lincoln เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทดลองงานระยะสั้น 2 สัปดาห์ ในหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโท ซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครเข้าฝึกทดลองงานได้ในปีการศึกษาที่ 1 และ 2 การฝึกในครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สั่งสมประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานกับบริษัทในสหราชอาณาจักร และจะช่วยเพิ่มทักษะความสามารถซึ่งนำไปเขียนลงในประวัติการสมัครเข้าทำงานได้ในอนาคตอีกด้วย

หลักสูตรการเรียนปริญญาโทที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทดลองงานมีดังนี้

 

หากน้อง ๆ สนใจหลักสูตรการเรียนต่าง ๆ ข้างต้น อย่ารอช้า สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและ ติดต่อพี่ๆทีมงาน SI-UK เพื่อขอคำแนะนำทุกขั้นตอนการสมัคร ฟรี ! 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University