University of Liverpool เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททางด้าน Banking และ Finance ในปีการศึกษา 2017

2 กุมภาพันธ์ 2560

University of Liverpool เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททางด้าน Banking และ Finance เพื่อให้นักศึกษาได้เน้นศึกษาถึงความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านการธนาคารและการเงินในธุรกิจยุคปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการมุ่งหน้าสู่เส้นทางอาชีพในภาคส่วนธุรกิจการเงินและการธนาคาร

หลักสูตรนี้เปิดการเรียนการสอนที่ University of Liverpool วิทยาเขตลอนดอน โดยนักศึกษาจะมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรทางด้านการเงินต่าง ๆ แบบเจาะลึกจากประสบการณ์โดยตรง ซึ่งนักศึกษาสามารถนำทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้

นักศึกษาจะได้ศึกษาอยู่ในบรรยากาศการเรียนที่มีความทันสมัย มีห้องค้าหลักทรัพย์จำลอง รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการศึกษา และยังมีซอฟท์แวร์ทางการเงินเวอร์ชั่นล่าสุดที่ใช้จริงในวงการธนาคารและการเงินในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน และหลักสูตรนี้ยังทำให้นักศึกษาได้เกิดความเชี่ยวชาญจากการฝึกฝนทักษะในด้านการค้าและการใช้ฐานข้อมูลให้แม่นยำอีกด้วย

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อที่ University of Liverpool รือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำ ฟรี! 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham