University of Liverpool
University of Liverpool

Rank

University of Liverpool Ranking

29

location

University of Liverpool Location

North England

University of Liverpool

Rank

University Ranking

29

location

Img

North England

เก็บไว้ในรายการโปรด

ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Liverpool, England
ก่อตั้ง 1881
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), สถาปัตยกรรม (Architecture), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), เคมี (Chemistry)  
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £14,300-32,400
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Liverpool, England
ก่อตั้ง 1881
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), สถาปัตยกรรม (Architecture), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), เคมี (Chemistry)  
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £14,300-32,400

ข้อมูลทั่วไป

University of Liverpool เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ‘redbrick university’ หรือมหาวิทยาลัยที่ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งยุควิคตอเรียน และเป็น 1 ใน 6 มหาวิทยาลัยในเมืองหลักแห่งอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และยังเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยในกลุ่ม Russell Group ปัจจุบันมีนักศึกษานานาชาติหลายพันคนที่ลงทะเบียนในหลักสูตรการเรียนที่ยอดเยี่ยมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการอยู่อาศัยในเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อีกทั้งยังมีชื่อเสียงระดับโลกทางด้านดนตรีและกีฬา

The University of Liverpool ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก มีนักศึกษาทั้งหมด 22,000 คน 94% ของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือเรียนต่อภายใน 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 75% ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร 

มหาวิทยาลัยได้ให้ความช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติอย่างเต็มที่ และมีอัตรานักศึกษา/จำนวนอาจารย์ ที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell และยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 13 ของสหราชอาณาจักรทางด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยที่เป็นเป้าหมายทางการจ้างงานขององค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร (จากงานวิจัยของ High Fliers) 

มหาวิทยาลัยมีสองวิทยาเขต หนึ่งแห่งในเมืองลิเวอร์พูลและเป็นหุ้นส่วนด้านการร่วมลงทุนระดับโลกกับ Xi’an Jiaotong University ในเมือง Suzhou ประเทศจีน ซึ่ง Liverpool ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่มีการเปิดสอนในลักษณะคลินิกอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ คลินิกเวชกรรม สหเวชศาสตร์ ทันตกรรม, สัตวแพทยศาสตร์ และเวชศาสตร์เขตร้อน

สามารถติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ FacebookTwitterYouTube และ Instagram

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยมีบริการรถรับส่งนักศึกษาชั้นปีแรกที่สนามบินนานาชาติแมนเชสเตอร์มาที่เมืองลิเวอร์พูล และยังมีการจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษ pre-sessional เป็นระยะเวลานานถึง 40 สัปดาห์ โดยมีทั้งภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ส่วนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการนั้นมีการเปิดสอนแบบตัวต่อตัวอีกด้วย

มหาวิทยาลัยมีทีมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติในแต่ละชั้นปีที่ครอบคลุมไปถึงการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร การทัวร์ในมหาวิทยาลัย การช่วยเหลือด้านการเปิดบัญชีธนาคาร การใช้บริการทางการแพทย์และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ 

ชีวิตที่ University of Liverpool ไม่ได้เน้นความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงกิจกรรมทางสังคมที่จัดขึ้นโดยนักศึกษากว่า 200 แห่ง และโครงการอาสาสมัครจำนวนมากที่มอบโอกาสอันยอดเยี่ยมให้แก่นักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ไม่น่าแปลกใจที่สมาคมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับการโหวตให้เป็นสมาพันธ์นักศึกษาที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรในงาน NUS Awards ประจำปี 2016 และ Whatuni อีกทั้งยังได้รับการโหวตให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล 'City Life' เมืองที่ดีที่สุดในปี 2018 เพราะเมืองลิเวอร์พูลมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านกีฬา ดนตรี สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และผู้คนที่เป็นมิตร ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่คุ้มค่าในการมาเรียนต่อมากที่สุดในสหราชอาณาจักร

Student Administration Centre ช่วยเหลือนักศึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียม เอกสาร การกูยืม ทุนการศึกษาและข้อสอบ นอกจากนั้นยังมี International Support Team ที่ช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติในเรื่องการเข้าเมือง การขอใบอนุญาตทำงาน การเงินและการขอทุนทางวิชาการ รวมไปถึงความช่วยเหลือด้านปัญหาส่วนตัว

การจัดอันดับ

 • อันดับที่   23 โดย Times Higher Education ประจำปี 2020
 • อันดับที่   29 โดย the Times University Guide ประจำปี 2020
 • อันดับที่   50 โดย Guardian University Guide ประจำปี 2020
 • อันดับที่ 181 โดย QS World University Rankings ประจำปี 2020

The University of Liverpool มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านการสอนและการวิจัยที่ล้ำสมัยโดยนักวิชาการชั้นนำที่ตอบโจทย์ความท้าทายที่ยากที่สุดของโลกนั่นเอง

มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 20 ของสหราชอาณาจักรทางด้าน research power และมี 7 สาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในท็อป 10 ของ สหราชอาณาจักร จากการประเมินของ esearch Excellence Framework (REF) ประจำปี 2014 โดยสาขา Chemistry และ Computer Science นั้นอยู่ในอันดับที่ 1 ของสหราชอาณาจักร นอกจากนั้น 81% ของงานวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเป็นงานวิจัยชั้นนำระดับโลกและมีความยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ

หลักสูตร TESOL MA ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในหลักสูตรที่ดีที่สุ่ดของสหราชอาณาจักร อันดับที่ 9 จากการประเมินของ EL Gazette UK University Centre of Research Excellence อีกทั้งหลักสูตร MBA ยังติดอยู่ในหลักสูตร MBA ท็อป 100 ของโลก จาก 'Which MBA?' นักศึกษาจบใหม่ของมหาวิทยาลัยกว่า 75% ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ เกียรตินิยมอันดับ 2:1 (Upper Second Class Honours)

ที่พัก

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ติด Unconditional Firm (UF) ในปีแรกและนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข หรือ Conditional Firm (CF) การันตีที่พักใน University of Liverpool หรือ ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยตราบใดที่สมัครก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2020

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสามารถเลือกที่พักแบบมีจัดเตรียมอาหารให้ได้ โดยจ่ายค่าที่พักเพิ่มเติม รวมไปถึงสามารถเลือกหารเช้าแบบอังกฤษหรือสไตล์บุฟเฟต์ ผลไม้ เครื่องดื่ม และอาหารหลัก 3 มื้อ โดยค่าห้องพักจะรวมถึง การใช้ study room ส่วนตัว ค่าสาธารณูปโภค ค่าประกันสิ่งของ การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการใช้พื้นที่ส่วนกลาง

ทำเลที่ตั้ง

ลิเวอร์พูลเป็นเมืองท่าที่สำคัญของทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ โดยสโมสรฟุตบอลมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นต้นกำเนิดของวงดนตรีชื่อดังอย่าง The Beatles เมืองลิเวอร์พูลมีความสำคัญในประวัติศาสตร์โลก มีชื่อเสียงด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีโครงสร้างที่ดี ทั้งการคมนาคม การก่อสร้าง สาธารณสุขและการพัฒนาต่าง ๆ

เมืองลิเวอร์พูลยังมีท่าริมน้ำที่เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลก ของ UNESCO ซึ่งรวมไปถึง Albert Dock และอาคารต่าง ๆ ในรายชื่อของกลุ่มอาคาร Grade 1 (Listed Buildings) ในสหราชอาณาจักร มีพิพิธภัณฑ์ โรงละคร แกลเลอรี และอาคารแบบ Listed Buildings มากกว่าเมืองอื่น ๆ นอกเหนือจากกรุงลอนดอน และยังเป็นเมืองอันดับที่ 3 ของเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกประจำปี 2014 จาก Rough Guides

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

หนึ่งในความทรงจำที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่ลิเวอร์พูล คือการเข้าร่วมพิธีรับปริญญาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานวิจัยของผมได้รับการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติมากมาย ทักษะการทำงานภาคสนาม และห้องปฏิบัติการที่เรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเป็นกุญแจสำคัญในบทบาทปัจจุบันในการดูแลหลักสูตรภาคสนาม ผมรักการสอนและแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนของผมก้าวหน้าในอนาคต "

- ผศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ, ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, 2008 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร

คุณรู้ไหมว่า?

ศิษย์เก่าของลิเวอร์พูลหลายท่านประสบความสำเร็จอย่างมากและมีบทบาทความเป็นผู้นำที่สำคัญในองค์กรที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย อาทิ ศาสตราจารย์ สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์, ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเคมีอินทรีย์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  (Chemistry BSc - Hons), 1966 รองรองประธานฝ่ายวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  และอีกหนึ่งท่านคือ นายชัชฎาลัย สกุลพงศ์พิพิต ปริญญาโทสาขาการตลาด (MBA in Marketing), 2001 ผู้ช่วยรองประธานธนาคาร United Overseas (Thai) plc 

You might also be interested in...

คัดมาแล้ว "10 คอร์ส มาแรงแถมน่าเรียน" ที่เปิดรอบมกรา 2021

อย่าตกเทรนด์! รู้จักกับ 10 คอร์ส มาแรงแถมน่าเรียน ยุค 4.0 ที่เรียนไว้ไม่ต้องกลัวตกงานแน่นอน  Read more

6 คอร์สสุดฮิตสำหรับคนชอบเที่ยว! เปิดแล้ว Jan Intake 2021 ที่อังกฤษ

น้อง ๆ ที่อยากเรียนต่อในต่างประเทศ หลายคนมีความฝันและรักการเดินทาง ท่องเที่ยว เป็นชีวิตจิตใจ แต่จะมีหลักสูตรอะไรบ้าง ที่เปิดรอบ Jan Intake 2021 ตามมาดูกัน Read more

แนะนำหลักสูตร ป.โท ขั้นเทพ! Jan Intake 2021 ที่ University of Liverpool มหาวิทยาลัยดัง Russell Group

University of Liverpool มหาวิทยาลัยชั้นนำ Russell Group เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ป.ตรี - โท ในภาคเรียน Jan Intake 2021 มีหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียน! Read more

มหาวิทยาลัยแถวหน้าของ UK และงานวิจัยเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รัฐบาลอังกฤษได้สนับสนุนและลงทุนด้วยเม็ดเงินจำนวนมากในด้านการวิจัย ให้กับ 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร เนื่องจากการะบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  Read more

เปิดวาร์ป! มหาวิทยาลัยป็อป Top Rank ใน UK ที่งาน SI-UK University Fair 2020

บอกต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ Top Rank ส่งตรงจาก UK ที่งาน SI-UK University Fair 2020! Read more

สนใจเรียนต่อที่นี่ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University