ข่าวดี! University of Reading แจกทุน ป.ตรี จำนวน 50 ทุน

5 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศอังกฤษอย่าง University of Reading แจกทุน ป.ตรี จำนวน 50 ทุน ทุนละ 4,000 ปอนด์ (มูลค่าประมาณ 170,000 บาท) สำหรับน้อง ๆ นักเรียนไทยที่สมัครเรียนรอบ Sep 2021/22 เท่านั้น

ทางมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติจากผู้ขอรับทุน โดยจะต้องได้ใบตอบรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีที่มีเกณฑ์เหมาะสมสำหรับการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2021/22 เท่านั้น และการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ หรือการประเมิน (คุณสมบัติ) ที่นักเรียนยื่นเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบของการลดค่าเล่าเรียนในแต่ละปี

Study in the UK

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการเรียนต่ออังกฤษ เช่น หลักสูตร คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบทความนี้:

  • University of Reading

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham