University News

University of Winchester มอบทุน Vice Chancellor's Scholarship ให้แก่นักศึกษาไทย

12 ธันวาคม 2560

ทุน Vice Chancellor's Scholarship จาก University of Winchester สำหรับนักศึกษาไทย

University of Winchester มอบทุน Vice Chancellor's Scholarship ให้แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรและเพื่อวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการให้ความสำคัญแก่นักศึกษานานาชาติ

WinchesterScholarship

ทุนนี้มอบให้แก่

นักศึกษาไทยที่สมัครเข้าศึกษาต่อกับ University of Winchester ในระดับปริญญาโท

มูลค่าของทุนการศึกษา

-ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ปอนด์ จำนวน 1 ทุน

-ทุนการศึกษามูลค่า 2,000 ปอนด์ จำนวน 5 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ย 2.70

หากน้อง ๆ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน ทุน Vice Chancellor's Scholarship จาก University of Winchester รวมไปถึงหลักสูตรการศึกษาและการสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้แล้ววันนี้ หรือ โทร 02-2606033 นอกจากนั้นเรายังมี บริการพิเศษ ที่ช่วยการันตีการได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย รวมถึงบริการออกซ์บริดจ์ ที่จะช่วยดำเนินการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร เช่น Cambridge, Oxford และ Imperial College London ให้แก่คุณได้อีกด้วย 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham