University of Winchester

Rank 87
สถานที่ตั้งWinchester, England
ก่อตั้ง1840
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Arts, Business, Sport
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ£11,600
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Winchester, England
ก่อตั้ง 1840
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Arts, Business, Sport
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £11,600

University of Winchesterข้อมูลทั่วไป

University of Winchester (มหาวิทยาลัยวินเชสเตอร์) ตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งทางทิศใต้ของสหราชอาณาจักร ในเขตที่สวยงามของเซาท์ดาวน์ และเป็นเมืองแห่งวิหารที่เก่าแก่อย่างวินเชสเตอร์ มหาวิทยาลัยได้รับวิทยาฐานะในปี 2008 และปัจจุบันมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกว่า 7,000 คน

มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินจาก National Student Survey ให้อยู่ในอันดับที่ 4 ด้านความพึงพอใจในภาพรวม โดยเป็นการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ซึ่งได้รับความพึงพอใจ 100% ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อเมริกันศึกษา โบราณคดี การจัดการธุรกิจ การออกแบบท่าเต้นและการเต้น การออกแบบสื่อดิจิทัล การพัฒนาสื่อดิจิทัลการศึกษา (เด็กปฐมวัย) การจัดการอีเว้นท์ การดูแลสุขภาพชุมชนและการศึกษาด้านสังคม ประวัติศาสตร์และยุคโลกกลาง ประวัติศาสตร์และโลกสมัยใหม่ การผลิตสื่อ และการเมืองและการศึกษาทั่วโลก

ธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยคือมีความเป็นกันเอง โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ก่อตั้งธุรกิจและเน้นความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการธุรกิจในสังคม รวมไปถึงสนับสนุนนักศึกษาในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยในช่วงปีที่ผ่าน ๆ มีการปรับปรุงหอพักและที่พักอาศัยของนักศึกษาให้มีความใหม่และมีความทันสมัย มหาวิทยาลัยยังชนะรางวัลสโมสรนักศึกษาซึ่งได้รับรางวัลอันดับที่ดีที่สุดจาก National Student Survey

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะให้คำแนะนำก่อนการเดินทางแก่นักศึกษานานาชาติ มีที่ปรึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตลอดเวลาทั้งทางด้านวิชาการและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาส่วนตัว นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีชมรมนักศึกษาซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมกลุ่มนักเรียนนานาชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตที่วินเชสเตอร์ให้ได้พบปะและทำความรู้จักกัน

การจัดอันดับ

 • อันดับที่   87 โดย Times University Guide ประจำปี 2023
 • อันดับที่ 110 โดย Guardian University Guide ประจำปี 2023

จากการประเมินของ Research Excellence Framework ประจำปี 2014 ชี้ให้เห็นว่า 82% ของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้นได้จัดว่ามีคุณภาพระดับนานาชาติ

ที่พัก

มหาวิทยาลัยมีการการันตีที่พักให้แก่นักศึกษาจากนานาชาติระหว่างที่ศึกษาอยู่กับมหาวิทยาลัย โดยมีหอพักทั้งในและนอกวิทยาเขต รวมไปถึงบ้านพักเอกชน โดยที่พักทั้งหมดสามารถรองรับนักศึกษาได้จำนวน 1,500 คน ซึ่งเป็นห้องพักแบบมีห้องน้ำในตัว รวมถึงนักศึกษาสามารถประกอบอาหารได้เอง ซึ่งก่อนนี้มีการจัดการบ้านพักนักศึกษาและแฟลตขนาดเล็กซึ่งพักอาศัยได้ทั้งหมด 6 คน และมีห้องครัวส่วนกลาง แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่พักให้กว้างขวางโดยเป็นหอพักขนาดใหญ่ซึ่งมีห้องน้ำรวมและห้องครัวส่วนกลาง 

ทำเลที่ตั้ง

University of Winchester มีวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองวินเชสเตอร์ ซึ่งห่างจากกรุงลอนดอนเพียง 1 ชั่วโมง โดยเมืองเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองแห่งโบสถ์ และมหาวิหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ Alfred the Great ให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักร Wessex

นอกจากนั้นยังเป็นเมืองแห่งตำนานของอัศวินโต๊ะกลมของกษัตริย์ King Arthur  ในปัจจุบันเมืองเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและวรรณกรรม รวมไปถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตมากมาย เช่นร้านอาหาร ร้านคาร์ บาร์และคาเฟ่ รวมไปถึงสังคมของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกด้วย

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen
 • BIMM Institute