University of Westminster มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกประจำปี 2017 จำนวน 22 ทุน

17 มกราคม 2560

University of Westminster มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเดือนกันยายน ประจำปี 2017 จำนวน 22 ทุน โดยมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านงานวิจัยหลายสาขา โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาให้มีความยอดเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา อุตสาหกรรมและการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

โดยทุนการศึกษานี้มอบให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชา media, art and design, life sciences and psychology, electronics and computer science, business และ built environment higher education โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ผู้สมัครชิงทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับสอง แบบ Upper second-class honours (2.1) หรือสูงกว่า และมีผลคะแนนสอบ IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อที่ University of Westminster หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำ ฟรี! 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham