SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสหราชอาณาจักร (Life Sciences)

วิทยาศาสตร์ชีวภาพเบื้องต้น

วิทยาศาสตร์ชีวภาพครอบคลุมวิชาที่หลากหลาย รวมถึงสาขาสัตววิทยา, พฤกษศาสตร์, วิศวกรรมชีวภาพ และประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพทั่วไปซึ่งอนุญาตให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรเฉพาะทำการเปิดสอนสำหรับแต่ละสาขา เนื่องจากแต่ละสาขามักต้องการความรู้เฉพาะด้าน 

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการวิจัย สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแพทย์ การเกษตร อาหาร กฎหมาย และจิตวิทยา ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงมีทักษะในการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์

อาชีพวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ข้อกำหนดในการเข้าวิทยาศาสตร์ชีวภาพมีอะไรบ้าง

เช่นเดียวกับหลักสูตรอื่น ๆ ของวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องมีคะแนน A * A * A ที่เทียบเท่าและ AAB เฉลี่ยโดยรวม วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ มีความสำคัญและมักแนะนำให้ใช้ของคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนในระดับปริญญาตรี คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 ในทั้งสี่หมวดหมู่ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง โดยมีคะแนนรวม 6.0 คะแนนโดยทั่วไปในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่

หากคุณต้องการเพิ่มคะแนนสอบ IELTS ทำไมไม่เข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยของเรา? มีตัวเลือกการเรียนการสอบ IELTS ให้เลือกหลากหลาย ตามแบบตามความต้องการของคุณ

มหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสหราชอาณาจักร?

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพในสหราชอาณาจักร:

คุณต้องการความช่วยเหลือในการสมัครที่ Oxford, Cambridge หรือ Imperial หรือไม่? ลองใช้บริการ Oxbridge ของเรา ซึ่งจะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนั้น ยังมีบริการพิเศษ Premium Service ของ SI-UK ซึ่งสามารถการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อย่างน้อย 1 แห่ง ได้ตั้งแต่วันนี้

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute