หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ University of Cambridge

นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of Cambridge

ภาพรวม

คณะนิติศาสตร์ที่เคมบริดจ์มีโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโทด้านกฎหมาย) หลักสูตรที่เปิดสอนในระยะเวลาหนึ่งปีที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิสูง และมีสติปัญญาที่โดดเด่นได้ศึกษาต่อทางด้านกฎหมายระดับสูงในสภาพแวดล้อมที่ ท้าทายแต่ในขณะเดียวกันก็มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนาน หลักสูตรนี้ดึงดูดนักศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถจากทั้งสาขากฎหมายจารีตประเพณีและกฎหมายแพ่ง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ขั้นต่ำทางการศึกษาในการรับเข้าโดยทั่วไปสำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่เคมบริดจ์ คือคุณต้องได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร หรือปริญญาที่เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องได้อันดับ 5-10% สูงสุดของชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: คะแนนรวมขั้นต่ำ 7.5 โดยคะแนนในส่วนการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดขั้นต่ำ 7.0 

- TOEFL: คะแนนรวมขั้นต่ำ 110 โดยคะแนนในส่วนการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดขั้นต่ำ 25

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham