SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ University of Cambridge

นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of Cambridge

ภาพรวม

คณะนิติศาสตร์ที่เคมบริดจ์มีโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโทด้านกฎหมาย) หลักสูตรที่เปิดสอนในระยะเวลาหนึ่งปีที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิสูง และมีสติปัญญาที่โดดเด่นได้ศึกษาต่อทางด้านกฎหมายระดับสูงในสภาพแวดล้อมที่ ท้าทายแต่ในขณะเดียวกันก็มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนาน หลักสูตรนี้ดึงดูดนักศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถจากทั้งสาขากฎหมายจารีตประเพณีและกฎหมายแพ่ง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ขั้นต่ำทางการศึกษาในการรับเข้าโดยทั่วไปสำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่เคมบริดจ์ คือคุณต้องได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร หรือปริญญาที่เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องได้อันดับ 5-10% สูงสุดของชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: คะแนนรวมขั้นต่ำ 7.5 โดยคะแนนในส่วนการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดขั้นต่ำ 7.0 

- TOEFL: คะแนนรวมขั้นต่ำ 110 โดยคะแนนในส่วนการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดขั้นต่ำ 25

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute