SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of East Anglia

นิติศาสตรมหาบัณฑิต, University of East Anglia

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตทั่วไปนี้จะให้นักศึกษาได้เรียนในโครงการที่ออกแบบโดยเฉพาะตามความสนใจของบุคคลผู้สมัครจะต้องเขียนโครงการปริญญาโทด้านกฎหมายในฉบับของตน โดยที่อาจมีการรวมหลักสูตรจากโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิตของโรงเรียนกฎหมายจากสองโรงเรียนหรือมากกว่า ที่นี่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 10 อันดับแรกของโรงเรียนกฎหมายในสหราชอาณาจักร, โดย Guardian League Table ปี พ.ศ. 2559–มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ถึงขีดสุด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ตามปกติผู้สมัครควรได้รับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีในสาขากฎหมาย หรือในกรณียกเว้น ปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: 6.5 (โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศ, University of East Anglia

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศจะทำให้ผู้ที่มีอาชีพหรือต้องการประกอบอาชีพที่ใช้กฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ (ไม่ว่าจะในภาคเอกชนกับรัฐบาล ในองค์กรระหว่างประเทศหรือในสภาพแวดล้อมองค์กรหรือการเงิน) เป็นหนึ่งในสาขาที่มีรายวิชาให้เลือกที่มากที่สุดในโรงเรียนกฎหมายทั้งหมดในสหราชอาณาจักร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ตามปกติผู้สมัครควรได้รับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีในสาขากฎหมาย หรือในกรณียกเว้น ปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: 6.5 (โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0)

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, University of East Anglia

ภาพรวม

ปริญญาสาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศเสนอโมดูลที่เดิมทีสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายการซื้อขายระหว่างประเทศ, การชำระเงินและการเงินในการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ, อนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ  และกฎหมายการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ตามปกติผู้สมัครควรได้รับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีในสาขากฎหมาย หรือในกรณียกเว้น ปริญญาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรหรือต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS: 6.5 (โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0)

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute