SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Essex

นิติศาสตรมหาบัณฑิต, University of Essex

ภาพรวม

เรานำมุมมองระดับโลกมาสู่กฎหมายอย่างแท้จริง การเรียนการสอนและการกำกับดูแลการวิจัยของเราดึงประสบการณ์ทำงานจากบุคลากรในองค์การสหประชาชาติ รัฐบาล และหน่วยธุรกิจทั่วโลก หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและศิลปศาสตร  มหาบัณฑิตของเราได้พัฒนาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายในเรื่องของสิทธิมนุษยชน กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายการค้า และกฎหมายองค์การสหประชาชาติ คุณจะได้เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์กฎหมายอย่างจริงจังและนำไปปรับใช้กับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

คุณจำเป็นต้องมีปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงในสาขากฎหมายหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หากปริญญาของคุณมีผลการเรียนระดับต่ำกว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง หรือเกียรตินิยมอันดับสองขั้นต่ำ คุณอาจสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้หากคุณมีประสบการณ์การทำงานจริงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้มากพอ

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 6.5 และการเขียน 6.0 หรือเทียบเท่า

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอินเทอร์เน็ต, University of Essex

ภาพรวม

ให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจแนวคิดขั้นสูงเกี่ยวกับวิธีการ เทคนิค และหลักการทางด้านกฎหมาย ในสาขาการสื่อสาร  อิเล็กทรอนิกที่สอนโดยนักวิชาการชั้นแนวหน้าในสาขาวิชา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงในสาขากฎหมายหรือเทียบเท่า หรือปริญญาเกียรตินิยมโดยที่มีประสบการณ์ทำงานจริงในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปริญญา

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 6.5

- TOEFL 230/570

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศ (กฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ), University of Essex

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศของเรา เป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในทั้งรูปแบบดั้งเดิมและที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกฎหมายในประเทศและตลาดพาณิชย์และผู้บริโภค ที่เอสเซ็กซ์เราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ กฎหมายมหาชน และกฎหมายสิทธิมนุษยชน ในด้านกฎหมายเราเป็นหนึ่งใน 20 สถาบันที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร สำหรับความยอดเยี่ยมทางงานวิจัย (อ้างอิงปี พ.ศ. 2557) และพวกเราติดอันดับ 200 คณะที่ดีที่สุดในโลกจาก QS World [มหาวิทยาลัย] จัดอันดับในปี [พ.ศ. 2559] สำหรับสาขาวิชากฎหมาย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้าสำหรับนักศึกษาไทย

ปริญญาโดยที่เกรดเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.65 หรือ 66% จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 6.5 คะแนนรวม 6.5 โดยที่แต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 5.5 ยกเว้นการเขียนจะต้องได้ 6.0

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, University of Essex

ภาพรวม

โดยหลักแล้วกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับข้อบังคับทางด้านการขายและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้า ในหลักสูตรของเรานี้ เราได้ทำให้มั่นใจว่าคุณจะได้พัฒนาความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ในแวดล้อมระหว่างประเทศ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้าสำหรับนักศึกษาไทย

ปริญญาโดยที่เกรดเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.65 หรือ 66% จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 6.5 โดยที่แต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 5.5 ยกเว้นการเขียนจะต้องได้ 6.0

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute