หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Glasgow

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายองค์กรและการเงิน, University of Glasgow

ภาพรวม

โครงการนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับปัญหาด้านการติดต่อธุรกิจ ตลาด และกฎข้อบังคับระหว่างประเทศ ทนายในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและความข้องเกี่ยวของทั้งกฎหมายองค์กรและกฎหมายการเงินทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ในการเข้าเรียนสาขากฎหมายองค์กรและการเงิน คือต้องมีปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีในสาขากฎหมาย (เกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือเทียบเท่า) หรือปริญญาตรีในสาขาอื่น (เกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือเทียบเท่า) โดยที่ 50% ของเครดิตเป็นวิชากฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 6.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5

- TOEFL iBT คะแนนรวม 92 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 22 การพูดไม่ต่ำกว่า 23

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทรัพย์สินทางปัญญาและเศรษฐกิจดิจิทัล, University of Glasgow

ภาพรวม

ในสภาพแวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าดิจิทัล โครงการนี้จะช่วยให้คุณได้รับโอกาสที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายในส่วนที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าดิจิทัลยังคงได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่มีกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายท้องถิ่นและบริษัทที่ปรึกษากฎหมายระดับชาติอีกด้วย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ในการเข้าเรียนสาขาทรัพย์สินทางปัญญาและเศรษฐกิจดิจิทัล คือต้องมีปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีในสาขากฎหมาย (เกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือเทียบเท่า) หรือปริญญาตรีในสาขาอื่น (เกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือเทียบเท่า) โดยที่ 50% ของเครดิตเป็นวิชากฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 6.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5

- TOEFL iBT คะแนนรวม 92 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 22 การพูดไม่ต่ำกว่า 23

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham