หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Huddersfield

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ, University of Huddersfield

ภาพรวม

ในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูง ปริญญาโทสามารถช่วยให้คุณมีความโดดเด่นจากกลุ่มคน การเรียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ในเชิงลึกและได้มีส่วนร่วมในวิพากษ์วิจารณ์ในงานสาขาวิชากฎหมาย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการทำงานในองค์กรข้ามชาติ องค์การนอกภาครัฐ และหน่วยงานรัฐบาล สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาตรีสาขากฎหมาย หรือปริญญาสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า  หากปริญญาตรีของคุณไม่ใช่สาขากฎหมาย คุณจำเป็นจะต้องลงเรียนโมดูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนน 6.5 โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 5.5

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham