SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ King’s College London

นิติศาสตรมหาบัณฑิต, King’s College London

ภาพรวม

คุณสมบัติทางด้านการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของเรานี้ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการจากผู้คนทั่วโลกและทั่วทั้งแวดวงกฎหมาย หลักสูตรจะเน้นไปที่สาขาเฉพาะทาง โดยมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับนักศึกษา โดยการใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงทางการศึกษาที่โดดเด่น เน้นวิธีการสอนรูปแบบใหม่และการแก้ปัญหา รวมถึงการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบและเป็นสากลโรงเรียนกฎหมาย Dickson Poon ที่ King's College London ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดของโลก–ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักรสำหรับคุณภาพงานวิจัย (การจัดอันดับของ Times Higher Education REF 2014) และอันดับที่เจ็ดของสหราชอาณาจักร (Guardian University Guide 2015: กฎหมาย) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตคือ: ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง (เช่น คะแนนรวมเฉลี่ยขั้นต่ำ 65%) ในสาขากฎหมายหรือปริญญาสาขาอื่นที่มีเนื้อหากฎหมายไม่ต่ำกว่า 70% หรือคุณวุฒิและการวัดคะแนนจากต่างประเทศที่เทียบเท่า

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 7.0 โดยที่ได้คะแนนแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.5
- TOEFL IBT คะแนนรวม 100 โดยที่ได้คะแนนขั้นต่ำสำหรับการเขียน 25 และส่วนทักษะอื่น 23

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการเงินระหว่างประเทศ, King’sCollegeLondon

ภาพรวม

สาขาวิชากฎหมายการเงินระหว่างประเทศนี้เป็นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างจากทั่วทุกมุมโลก ทีมผู้สอนประกอบด้วยนักวิชาการอาวุโสที่มีประวัติการทำงานโชกโชน ทำให้หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะทางนี้เข้มข้นและน่าเชื่อถือ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตคือ: ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง (เช่น คะแนนรวมเฉลี่ยขั้นต่ำ 65%) ในสาขากฎหมายหรือปริญญาสาขาอื่นที่มีเนื้อหากฎหมายไม่ต่ำกว่า 70% หรือคุณวุฒิและการวัดคะแนนจากต่างประเทศที่เทียบเท่า

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 7.0 โดยที่ได้คะแนนแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.5

- TOEFL IBT คะแนนรวม 100 โดยที่ได้คะแนนขั้นต่ำสำหรับการเขียน 25 และส่วนทักษะอื่น 23

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ, King’s College London

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะทางที่โด่งดังนี้นำโดยทีมสอนผู้มีชื่อเสียงในแวดวงการศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านกฎหมายอันซับซ้อนที่เกิดขึ้นในส่วนของการธนาคาร การค้า และธุรกิจระหว่างประเทศในมุมมองด้านการทำธุรกรรมและกลไกการระงับข้อพิพาท (การฟ้องร้องคดีและการอนุญาโตตุลาการ) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตคือ: ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง (เช่น คะแนนรวมเฉลี่ยขั้นต่ำ 65%) ในสาขากฎหมายหรือปริญญาสาขาอื่นที่มีเนื้อหากฎหมายไม่ต่ำกว่า 70% หรือคุณวุฒิและการวัดคะแนนจากต่างประเทศที่เทียบเท่า

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 7.0 โดยที่ได้คะแนนแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.5

- TOEFL IBT คะแนนรวม 100 โดยที่ได้คะแนนขั้นต่ำสำหรับการเขียน 25 และส่วนทักษะอื่น 23

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ, King’s College London

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษีอากรนี้ จะทำให้คุณมีมุมมองด้านกฎหมายและเครื่องมือทางความคิดที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีระหว่างประเทศ ด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังในด้านการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญในยุคนี้ คุณจะพบว่าความสามารถทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของคุณนั้นได้รับการท้าทายและพัฒนาขึ้น ด้วยหลักสูตรที่จำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียด แต่ในขณะเดียวกันก็เข้มข้นและสามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้จริง ระหว่างที่เรียนหลักสูตรนี้คุณยังสามารถที่จะเตรียมสอบประกาศนียบัตรขั้นสูง CIOT ในสาขาภาษีอากรระหว่างประเทศไปพร้อมๆ กันได้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง (เช่น คะแนนรวมเฉลี่ยขั้นต่ำ 65%) ในสาขากฎหมายหรือปริญญาที่มีเนื้อหากฎหมายอย่างน้อย 70% หรือคุณวุฒิจากต่างประเทศและการวัดคะแนนที่เทียบเท่า (หรือ) ได้รับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ โดยที่ผ่านมาตรฐานเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงหรือคุณวุฒิจากต่างประเทศที่เทียบเท่า (ผู้ที่จบจากสาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) โดยที่ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านภาษีอากรอย่างน้อย 12 เดือน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 7.0 โดยที่ได้คะแนนแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.5

- TOEFL IBT คะแนนรวม 100 โดยที่ได้คะแนนขั้นต่ำสำหรับการเขียน 25 และส่วนทักษะอื่น 23  

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, King’s College London

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะทางนี้จะช่วยให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเชิงลึกด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสารสนเทศ การเรียนการสอนที่มีการโต้ตอบในห้องเรียน โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับข้อบังคับของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งปัญหาในปัจจุบันจะถูกนำมาศึกษาและลงรายละเอียด โดยครอบคลุมตั้งแต่มุมมองในเชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎีที่ใหม่ล่าสุด ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลในสภาพแวดล้อมระดับโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตคือ: ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง (เช่น คะแนนรวมเฉลี่ยขั้นต่ำ 65%) ในสาขากฎหมายหรือปริญญาสาขาอื่นที่มีเนื้อหากฎหมายไม่ต่ำกว่า 70% หรือคุณวุฒิและการวัดคะแนนจากต่างประเทศที่เทียบเท่า

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 7.0 โดยที่ได้คะแนนแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6.5

- TOEFL IBTคะแนนรวม 100 โดยที่ได้คะแนนขั้นต่ำสำหรับการเขียน 25 และส่วนทักษะอื่น 23  

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายองค์กรและการพาณิชย์ระหว่างประเทศ (กฎหมายการพาณิชย์ระหว่างประเทศ), King’s College London

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายองค์กรและการพาณิชย์ออนไลน์นี้จะให้คุณสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนจากโรงเรียนกฎหมาย Dickson Poon ของ King’s College London ที่โด่งดังระดับโลก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด โรงเรียนกฎหมาย Dickson Poon ที่ King’s College London นี้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นโรงเรียนกฎหมายที่ดีที่สุดในโลกซึ่งได้รับการจัดอันดับในตำแหน่งสูงสุดจาก Research Excellence Framework (2014), อันดับที่ 7 ในสหราชอาณาจักร (Guardian University league tables 2015: ในด้านกฎหมายและอันดับที่ 17 ทั่วโลก (2015/16 QS World Rankings โดยแยกตามสาขาวิชา) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

ผู้สมัครจะต้องมีปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูง (หรือปริญญาที่เทียบเท่าจากต่างประเทศ) ในสาขากฎหมาย หรือปริญญาที่มีเนื้อหาทางด้านกฎหมายขั้นต่ำ 70% หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย (ได้รับจากสถาบันในสหราชอาณาจักร)

ภาษาอังกฤษ

- IELTS คะแนนรวม 7.0 โดยที่ได้คะแนนทั้งสี่ทักษะไม่ต่ำกว่า 6.5 (การอ่าน, การเขียน, การฟัง, การพูด)

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute