หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Leicester

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ, University of Leicester

ภาพรวม

หลักสูตรนี้จะเป็นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาทางด้านกฎระเบียบทางการค้า การพาณิชย์ และสิ่งที่องค์กรต้องเผชิญและปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรจะช่วยให้คุณมีทักษะและความรู้ทางด้านกฎหมายขั้นสูงที่จำเป็นต่อการเจรจาเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

2:1 ปริญญาในสาขากฎหมาย (หรือเทียบเท่าหากกฎหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญ) หรือปริญญาที่เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เหมาะสม

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 7.0 หรือเทียบเท่า

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

พี่ Counsellor ติดต่อและให้ความช่วยเหลือได้ทุกๆ วันและช่วยจัดการส่งใบสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย จนได้รับ unconditional offer. รู้สึกดีใจมากที่ SI-UK ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี. จะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นรางวัลให้พี่ๆ และทีมงาน

Apasra Tarnpanich Fashion at University of Brighton

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen