SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ University of Liverpool

นิติศาสตรมหาบัณฑิต, University of Liverpool

ภาพรวม

สำหรับโครงการนี้ คุณจะจบการศึกษาโดยได้รับปริญญาโท อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรระดับก่อนเข้าปริญญาโทในสาขากฎหมาย โดยไม่มีสาขาระบุ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะผสมรายวิชาต่างๆ ตามความสนใจโดยไม่มีข้อจำกัด เราได้อันดับที่ 16 จาก 67 อันดับ และระดับ 4* และ 3* (มหาวิทยาลัยชั้นนำยอดเยี่ยมระดับโลก), 88% 3* สำหรับสภาพแวดล้อม และ 100% 3* สำหรับการมีผลกระทบ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

เกณฑ์ขั้นต่ำคือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองขั้นสูงในสาขากฎหมาย (ศิลปศาสตรบัณฑิตหรือนิติศาสตรบัณฑิต) หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ผู้สมัครต้องการจะศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ผู้สมัครที่มีปริญญาจากสถาบันนอกสหราชอาณาจักรจะได้รับการพิจารณาใบสมัครเป็นรายบุคคล ด้วยเกณฑ์ที่เทียบเท่ากัน

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 6.5 (โดยแต่ละส่วนจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0)

- TOEFL iBT 88 หรือสูงกว่าโดยที่ได้คะแนนขั้นต่ำในแต่ละส่วนดังต่อไปนี้: การฟังและการเขียน 21, การอ่าน 22, การพูด 23

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ, University of Liverpool

ภาพรวม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการยอมรับว่าเป็นปริญญาสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วยโรงเรียนกฎหมายที่สร้างนักศึกษาที่เรียนจบที่มีศักยภาพสูงมากว่า 100 ปี มาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเพียง 1% ระดับโลกและรับผลประโยชน์จากความเข้าใจเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทั้งหมด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ ที่นี่

เกณฑ์ในการรับเข้า

โดยทั่วไปคุณจะต้องมีปริญญาตรีจากวิทยาลัยหรือมหาลัยที่ได้รับการรับรอง หรือปริญญาจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับว่าทัดเทียมและ/หรือเทียบเท่ากับปริญญาเกียรตินิยมของสหราชอาณาจักร ผู้สมัครที่ไม่ตรงกับเกณฑ์การศึกษาโดยตรงจะถูกประเมินเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากคุณวุฒิทางด้านอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รวมถึงประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ

- IELTS 6.5

- TOEFL 580

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute